Hoppa till innehåll
Nyheter
Medlemsbrev april 2023

Medlemsbrev april 2023

Styrelsen rapporterar, EU:s skärpta regler om dygnsvila, förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS) med mera
Nyhet

Medlemsbrev GLF

Styrelsen rapporterar

GLF:s årsmöte hölls 7 mars på lokal Best Western Strand Hotel. GLF:s styrelse för år 2023 tog form.

EU:s skärpta regler om dygnsvila läggs till kollektivavtalets allmänna bestämmelser (AB § 13) oktober 2023. Bl.a. ska dygnsvila ske direkt i anslutning till arbetsdagen. SLF har hittills inte signerat ett nytt kollektivavtal. Det pågår ett intensivt arbete att granska konsekvenserna för läkarnas joursystem, specialbestämmelserna m.m.

Förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS) innebär bland annat att man som arbetstagare har rätt att avstå konvertering till tillsvidareanställning efter 6 månaders arbete. Detta kan vara aktuellt för vikarierande läkare i väntan på AT eller ST.

Styrelsen har varit i kontakt med medlemsrådgivningen avseende vad som gäller när en arbetstagare blir sjuk när vederbörande är schemalagd på jourtid och därför inte tjänstgör på ordinarie arbetstid, exempelvis nattjoursveckor. SLF:s kontaktombud Matilda Edrén har inkommit med ett svar via e-post. Styrelsen ska gå igenom detta. För att gentemot arbetsgivaren kunna påvisa omfattningen har GLF gått ut med en enkät till GLF:s yrkesaktiva medlemmar.

GLF vill återigen uppmana medlemmar att inte acceptera att skriva under ett anställningsavtal utan beviljad ersättning för övertid. Om rutan är i förväg ifylld att läkaren ej har rätt till övertidsersättning bör läkaren kontakta GLF.

GYLF

GYLF hade årsmöte 30 januari. Sophie Kebede-Löfström valdes som ny ordförande efter Maria Gustavsson.

FD

Om man som arbetstagare utlovas kvalificerad övertid, exempelvis i samband med frivilligt extra arbete för att korta vårdköerna efter pandemin, bör arbetstagaren vara medveten om att som läkare (som ofta har fått sin rätt till övertidsersättning bortkryssad vid anställning) så omvandlas övertiden i Medvind direkt till flextid oavsett om chef beviljar övertidsersättning eller ej. Utlovad övertidsersättning måste fyllas i på T2-lista som signeras av beordrande chef.

Tisdagen den 30:e maj planeras medlemskväll på Wisby Hof. Närmare information kommer inom kort.

Å styrelsens vägnar

Gösta Malmer, sekr. GLF                                                                   Regina Göbel, ordf. GLF


Fler nyheterMedlemsbrev november-december 2022

I medlemsbrevet som gick ut till alla medlemmar i Gotlands Läkarförening kan ni läsa; rapport från styrelsen, information från medlemskväll, påminnelse att besvara löneenkäten.

Lönerevision 2022
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare