Hoppa till innehåll
Nyheter
Medlemsbrev november-december 2022

Medlemsbrev november-december 2022

I medlemsbrevet som gick ut till alla medlemmar i Gotlands Läkarförening kan ni läsa; rapport från styrelsen, information från medlemskväll, påminnelse att besvara löneenkäten.
Nyhet

Nyheter

Styrelsen rapporterar

Styrelsen har beslutat att välja Dávid Ojalvo som vice ordförande. Styrelsen har också adjungerat Dávid Ojalvo som ledamot i förhandlingsdelegationen; Dávid ställer upp vid behov, t.o.m. nästa årsmöte.

Inom primärvården finns i ett tidigare beslut rätt till 10 dagars betald fortbildning per år. GLF rekommenderar alla kollegor att få inskrivet rätt till fortbildning i sitt anställningsavtal.

Styrelsen har enats om att driva frågan om måltidsuppehåll för såväl primär- som bakjourer.

Skatteverket har godkänt randning på annan ort som tjänsteresa.

Ny övergripande MLA för primärvården efter Hans Brandström blir DL Susanna Althini. Vårdcentralen Slite har brist på läkare vilket leder till att flera av vårdcentralens patienter hänvisas till vårdcentralerna Visby Norr och Wisby Söder.

Antalet AT-block minskar från 16 till 12 per år, fördelade på fyra intag 2023. Detta utan samverkansbeslut.

Anmälan av arbetsmiljöärenden:  Anmälan om Risk, Tillbud respektive Skada har hittills skett i Flexite RiTiSk. RiTiSk utgår inom kort och stängs för nya anmälningar. Det nya rapporteringssystemet heter STELLA. Detaljerad information finns på Region Gotlands intranät.

Medlemskväll

GLF:s medlemskväll under hösten ägde rum 2022-11-15 på restaurang Joda. SLF:s pensionsexpert Camilla Morath berättade om pensionssystemet, läkarnas tjänstepension och det nya pensionsavtalet AKAP-KR. 31 medlemmar närvarade, de flesta i åldersgruppen som hittills har en förmånsbestämd tjänstepension baserad på det äldre pensionsavtalet KAP-KL.

Pensionsavtalet KAP-KL för personer födda 1958-1985 ersätts med AKAP-KR från och med årsskiftet. Undantag kommer att göras i övergångsbestämmelser vilka meddelas arbetstagaren av arbetsgivaren efter årsskiftet. I sådana (de flesta) fall behöver arbetstagaren göra ett aktivt val avseende pensionsavtal. Om man kommer att omfattas av KAP-KL även efter årsskiftet kommer man att erbjudas att byta till AKAP-KR med tilläggspremier.
KAP-KL har en större del förmånsbestämd och en mindre del premiebestämd. Förutsättning för att arbetsgivaren betalar in pengar till den förmånsbestämda delen av tjänstepensionen är att den pensionsgrundande månadslönen överstiger ett tröskelvärde, 7,5 inkomstbasbelopp, i 2022 motsvande en månadslön över 44 375 kronor.

Pensionsunderlaget för den förmånsbestämda delen är till stor del beroende av slutlönen innan pensionen tas ut och baseras på snittet av de 5 bästa åren under 7 år. De sista 2 år innan pensionen tas ut räknas bort. Beräkningssättet kan skapa en ”inlåsningseffekt” under de sista åren i arbetslivet där man har svårt att byta arbetsgivare utan att riskera lägre pension. Annat som sänker pensionen är deltidsarbete under beräkningsperioden, även om det rör deltidsarbete hos flera arbetsgivare med en total omfattning på 100 %.

Anställda som är födda 1986 eller senare har redan det premiebestämda avtalet AKAP-KL som automatiskt övergår till AKAP-KR utan valmöjlighet.
AKAP-KR innebär en ökad månadsvis avsättning till pensionen jämfört med den premiebestämda delen av KAP-KL, inte minst vid högre lönenivåer. AKAP-KL är ett helt premiebestämt pensionsavtal, utan någon tröskel för inbetalning. AKAP-KR är mer anpassat till ett mer flexibelt yrkesliv och en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, och därför saknar ”inlåsningseffekt”.

Se SLF:s hemsida för ytterligare information: https://slf.se/nyheter/andring-i-pensionsavtal-ger-okad-avsattning/

SLF

Vi vill också ta tillfälle i akt och uppmuntra alla att besvara Läkarförbundets löneenkät. Era uppgifter ger värdefull, aktuell information och kompletterar arbetsgivarens statistik. SLF:s enkät är öppen t.o.m. 3 januari 2023.

Å styrelsens vägnar

Gösta Malmer, sekr. GLF                                                                   Regina Göbel, ordf. GLF


Fler nyheterMedlemsbrev april 2023

Styrelsen rapporterar, EU:s skärpta regler om dygnsvila, förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS) med mera

Lönerevision 2022
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare