Hoppa till innehåll
Nyheter
Styrelsemöte 19 november 2021

Styrelsemöte 19 november 2021

Nyhet

Styrelsemöte 211119
Bland annat följande punkter diskuterades:

 • Individärenden
 • Struktur kring larm vid livshotande tillstånd.
 • Rekrytering av chefer.
 • Hot och våld ökar på Hallands sjukhus - genomlysning pågår
 • Automatiserade processer - Roboten Ernst utvecklas och ska omfatta fler processer.
 • Primärjourer vid vuxenpsykiatriska kliniken i Halmstad, förändring kring bundenhet planerad.
 • Införande av dosdispensering på sjukavdelningarna.
 • Arbetsmiljöfrågor, ATL-tid hos läkare i regionen.

Fler nyheter


Pensionsinformation KPA Pension

Hallands läkarförening och Eva Wistrand på KPA Pension höll i en digital pensionsinformation för er födda 1986 eller senare 4 maj 2022 och för er födda 1985 och tidigare 14…

Årsmöte 10 mars 2022

Hallands läkarförening håller årsmöte torsdag 10 mars 2022 - för mer information se under fliken Om oss - Verksamhetsberättelser & Årsmöten.

Styrelsemöte 1 februari 2022

Vid dagens styrelsemöte gick vi bl a igenom: ChefstillsättningarIndividärenden Lönerevision Diskussion kring önskemål om extra ersättning även för läkare när man tar extrapass. Ett sådant erbjudande finns för närvarande hos…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare