Hoppa till innehåll

Om oss

Hallands läkarförening är en lokalförening inom Sveriges läkarförbund och organiserar läkare som arbetar i Halland.

Foto: Aline Lessner, Bildbyrån

Vi i läkarföreningen arbetar med alla frågor som rör förhållandet mellan dig som anställd och din arbetsgivare. Det kan gälla allt från anställningsförhållanden och löneförhandlingar till utbildning, ansvarsärenden, arbetstid, jour och andra arbetsmiljöfrågor.

Genom läkarföreningens Kollegiala Rådgivare kan Du i en förtroendefull personlig kontakt få stöd och råd i svåra situationer.

Utbildning av fackliga förtroendemän är en mycket viktig del av föreningens arbete. Vi ordnar vidareutbildning för redan aktiva medlemmar och för Dig som vill engagera Dig i det fackliga arbetet hjälper vi till med utbildning.

Sjukhusläkarföreningen (SF), Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF), Distriksläkarföreningen (DLF), Svenska Företagsläkarföreningen (SFLS), Svenska Militärläkarföreningen (MLF) och Svenska Privatläkarförenningen (SPLF) ingår i Hallands Läkarförening.

För att komma till Sveriges läkarförbunds hemsida: Välkommen till Sveriges läkarförbund - för alla läkare under hela karriären (slf.se)

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare