Hoppa till innehåll

Checklista inför löneförhandling

Här kan du läsa goda råd från Hallands läkarförening, inför att din löneförhandling.

 • Ta reda på med vem du ska förhandla om din lön och om din motpart har befogenhet att träffa bindande avtal.
 • Förbered dig noga.
 • Ta fram lönestatistik, både aktuell och bakåt i tiden. Hur ser din egen lön ut i förhållande till andra läkares? Detta är offentliga uppgifter. Kontakta din löneförrättare eller personalavdelningen. Läkarföreningen lämnar dock inte ut löneuppgifter på individnivå.
 • Bestäm dig för vad du vill uppnå och hur du skall formulera dina krav och argumentera för dem.

 

 • När det gäller dina lönekrav, ange en precis nivå – inte ett intervall. En önskenivå, en acceptabel nivå och en nivå som du absolut inte kan understiga.
 • Övriga anställningsvillkor – är det något utöver lön du vill förhandla om?
 • Vilka arbetsresultat och resultat i form av egen utveckling har du uppnått?
 • Har du nått mål som du själv har satt upp och som kan vara relevanta vid en löneförhandling?

 

 • Har du idéer om din egen och verksamhetens utveckling?
 • Välj en tidpunkt och en plats som är bra både för dig och din motpart.
 • Försök att undvika tidspress och att träffas i en miljö där ni får vara ifred.
 • Håll dig strikt till sakfrågan.

 

 • Lyssna noga på din motpart.
 • Bemöt argument lugnt och sakligt – bli aldrig arg.
 • Hota inte med uppsägning om du inte är beredd att fullfölja.
 • Ajournera vid behov, t.ex. om du vill kontrollera en uppgift som lämnats.
 • Summera förhandlingen så båda parter vet vad ni har kommit överens om.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare