Hoppa till innehåll

Att vara skyddsombud/fackligt förtroendevald

Här får du viktiga fakta om vad det innebär att ha dessa uppdrag.

Att vara skyddsombud

Skyddsombud blir den som har nödvändig utbildning för uppdraget och som av arbetstagarorganisationen är anmäld till arbetsgivaren som skyddsombud. Som skyddsombud har du långtgående befogenheter att ta del av alla underlag till beslut och beredning som finns hos arbetsgivaren. Du har rätt till att av arbetsgivaren få den tid och utbildning som krävs för att utföra uppdraget väl. Du har i extremfall möjlighet att stoppa arbete hos arbetsgivaren som du bedömer medför överhängande arbetsmiljörisker.

Vilket är mitt ansvar?

Som skyddsombud har du till uppgift att se till alla anställdas arbetsmiljö vid den arbetsplats där du är skyddsombud, dvs även anställda inom andra personalgrupper än din egen. Finns det flera skyddsombud vid en arbetsplats kan ett av skyddsombuden utses till huvudskyddsombud med ett övergripande arbetsmiljöbevakningsansvar.

Mer om arbetsmiljöarbete

Sveriges läkarförbund:

Skyddsombud för läkare
Checklista – utskriftversion

Arbetsmiljöverket
är en viktig hjälp för alla skyddsombud. Tveka inte att kontakta deras inspektörer om du funderar över något. Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida.

Prevent
är ett ett samarbete mellan fackförbund och Svenskt näringsliv inom arbetsmiljöområdet. De ger bland annat ut tidningen Arbetsliv som du gratis kan få hem i brevlådan. De driver också webbuppslagsverket Arbetsmiljöupplysningen med mycket matnyttigt inom arbetsmiljöområdet. Läs mer om arbetsmiljöarbete på Prevents hemsida.

Är du också facklig förtroendeman för Sveriges läkarförbund/HLF?
Kansliet i Stockholm hjälper gärna till med rådgivning!
Kontaktuppgifter finns på läkarförbundets hemsida.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare