Hoppa till innehåll

Samverkan

Samverkan i Region Halland

HLF och Region Halland ingick 2020 ett nytt samverkansavtal som ersätter tidigare samverkansavtal från 2009. Samverkansgruppen ersätter i delar dialog mellan arbetsgivare och facklig organisation i enlighet med Medbestämmandelagen. I samverkansavtalet slås fast att det ska finnas samverkansgrupper, som har ansvar för att bereda och förankra viktigare frågor hos arbetsgivaren. Samverkansgruppen fungerar också som arbetsmiljökommitté utifrån arbetsmiljölagen.

HLF:s styrelse utser samverkansrepresentanter inom alla verksamheter i Region Halland. Som samverkansrepresentant anmäls du till arbetsgivaren som facklig förtroendeman och skyddas därmed om Förtroendemannalagen.

Läs samverkansavtalet här 2020 10-22 76-2020 Samverkansavtal Region Halland

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare