Hoppa till innehåll

Information till förtroendevalda i samverkan

Samverkan i Region Halland

HLF och Region Halland ingick 2020 ett nytt samverkansavtal som ersätter tidigare samverkansavtal. Samverkansgruppen ersätter i delar dialog mellan arbetsgivare och facklig organisation i enlighet med Medbestämmandelagen. I samverkansavtalet slås fast att det ska finnas samverkansgrupper, som har ansvar för att bereda och förankra viktigare frågor hos arbetsgivaren. Samverkansgruppen fungerar också som arbetsmiljökommitté utifrån arbetsmiljölagen. HLF:s styrelse utser samverkansrepresentanter inom alla verksamheter i Region Halland. Som samverkansrepresentant anmäls du till arbetsgivaren som facklig förtroendeman och skyddas därmed om Förtroendemannalagen.

APT

Inga beslut kan samverkas direkt vid arbetsplatsträff, APT. Detta är en förändring jämfört tidigare avtal. Däremot fyller APT en viktig funktion som dialog mellan de anställda på en arbetsplats och deras närmaste chef. Rätt använd är APT ett bra sätt att identifiera frågor som bör föras till samverkan. Observera att arbetsplatsträffen INTE är arbetsgivarens informationsstund! För att motverka detta anges i samverkansavtalet med tillämpningsföreskrifter att ordförandeskapet vid APT bör rotera mellan de anställda. Man kan också tidsbegränsa de olika inslagen (t ex ”information från chefen, 15 minuter”, ”personalens frågor, 15 min”).

Arbetsmiljöombud/skyddsombud

HLF:s styrelse vill att alla samverkansrepresentanter ska vara arbetsmiljöombud (tidigare skyddsombud).

Läs mer om skyddsombud här

För ytterligare hjälp i ditt fackliga arbete med arbetsmiljö finns det mycket matnyttig information på OSA-kollen som utformas av Sunt Arbetsliv : Förstå och jobba med organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA-kollen (suntarbetsliv.se)

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare