Hoppa till innehåll

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2022

Fullmäktige träffas en gång per år och är förbundets högsta beslutande organ.

Delföreningarna inom Läkarförbundet utser cirka 140 delegater som ska representera dem vid fullmäktigemötet. En uppdaterad mandatförteckning tillgängliggörs ca två månader innan anmälningstiden stänger.

Vad händer på mötet?

Under mötesförhandlingarna diskuterar och beslutar delegaterna om förbundets verksamhet och inriktningar.

Förbundets arbete utgår ifrån Läkarförbundets stadgar. Stadgarna kan bara ändras vid förbundets ordinarie fullmäktigemöte.

Val

Förbundsstyrelsens 14 ledamöter väljs på fullmäktigemötet. Under mötet väljs också valberedning och revisorer.

Motioner

De flesta motioner skrivs av delföreningar men alla medlemmar har rätt att lämna in motioner. Sista dag för att skicka in motioner är den 9/9 2022.


Mer i kalendern

19
maj

Läkarförbundets representantskap

Vårens möte i Läkarförbundets representantskap – lokalföreningarnas respektive specialitetsföreningarnas – äger rum i form av ett digitalt möte torsdagen den 19 maj 2022. Förmiddagen är gemensam, medan eftermiddagarna ägnas åt respektive representantskap separat.

Läs mer

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar