Hoppa till innehåll
Kalender Möten
Specialitetsföreningarnas representantskap

Specialitetsföreningarnas representantskap

Till ordföranden och fackliga sekreterare i Läkarförbundets specialitetsföreningar

På programmet står bland annat att diskutera specialitetsföreningarnas roll i regioners gemensamma system för kunskapsstyrning tillsammans med SKL:s samordnare. Därtill kommer Socialstyrelsen medverka för att diskutera kompetensförsörjningsfrågor. Läs mer om Läkarförbundets organisation och tidigare protokoll från specialistföreningarnas representantskap. Mötet riktar sig till inbjudna

Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare