Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2023

Fullmäktige träffas en gång per år och är förbundets högsta beslutande organ.

Sveriges läkarförbunds Fullmäktige 2023

Delföreningarna inom Läkarförbundet utser cirka 140 delegater som ska representera dem vid fullmäktigemötet. En uppdaterad mandatförteckning tillgängliggörs ca två månader innan anmälningstiden stänger.

Vad händer på mötet?

Under mötesförhandlingarna diskuterar och beslutar delegaterna om förbundets verksamhet och inriktningar.

Förbundets arbete utgår ifrån Läkarförbundets stadgar. Stadgarna kan bara ändras vid förbundets ordinarie fullmäktigemöte.

Val

Förbundsstyrelsens 14 ledamöter väljs på fullmäktigemötet. Under mötet väljs också valberedning och revisorer.

Motioner

De flesta motioner skrivs av delföreningar men alla medlemmar har rätt att lämna in motioner. Sista dag för att skicka in motioner är den 8/9 2023.


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare