Hoppa till innehåll

Lokalt arbete

Läkarförbundets lokalföreningar har som främsta uppdrag att ge stöd till sina medlemmar och förbättra de lokala arbetsvillkoren. Som medlem får du hjälp i frågor som rör lön, arbetsmiljö, utbildning eller att tolka olika typer av kollektivavtal.

Vad gör läkarföreningarna lokalt?

Våra lokalföreningar driver frågor för Sveriges läkare som en helhet och frågor som är viktiga för den enskilda individen.  Läkarförbundet har 25 lokalföreningar och du är med i den lokalförening som finns där du arbetar. Förutom att ge råd och stöd till medlemmar, förhandlar de om lokala kollektivavtal, deltar i löneöversynsförhandlingar och agerar remissinstans.

 

Det centrala kollektivavtalet är påskrivet - nu fortsätter de lokala förhandlingarna!

Sveriges läkarförbund, SKR och Sobona har enats om ett nytt, centralt kollektivavtal som reglerar läkares löner och arbetsvillkor för anställda i regioner och kommuner. Nu fortsätter arbetet med de lokala avtalsförhandlingarna för Läkarförbundets 25 lokala läkarföreningar.

Förtroendevalda nära dig

Läkarförbundets fackligt förtroendevalda finns på arbetsplatser över hela landet. De fungerar som en länk mellan den lokala styrelsen och medlemmarna. De förtroendevalda är medarbetare på arbetsplatsen och kan svara på frågor om till exempel schemaläggning och arbetstider.

Förutom att ge råd och stöd till medlemmar, förhandlar de om lokala kollektivavtal, deltar i löneöversynsförhandlingar och agerar remissinstans.

Om Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund är ett professions- och fackförbund för alla läkare under hela karriären. Vi samlar över 55 000 läkare som medlemmar. När vi är många och samlade kan vi påverka svensk hälso- och sjukvård.

Som medlem har du alltid någon att fråga. Vår medlemsrådgivning finns tillgänglig för att besvara frågor om bland annat anställningsvillkor, lön, arbetsmiljö och utbildning. Det kan handla om både din nuvarande eller framtida arbetssituation som läkare.

Professionsfrågorna drivs genom yrkes- och specialitetsföreningarna. Därtill kommer klinik- och skyddsombuden.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare