Hoppa till innehåll

Stiftelsen Nanna och Albert Skantzes minne

Stiftelsen har till ändamål att främja klinisk medicinsk forskning och utbildning genom utdelning av stipendier. Stipendierna delas ut för att bereda möjlighet att följa kvalificerad sjukvårdsverksamhet vid utländska institutioner eller att delta i medicinska symposier och kongresser.

Ansökan

  • För att ansöka om stipendiet ska du vara medlem i Sveriges läkarförbund.
  • Du ska i samband med din ansökan lämna en skriftlig plan över arbetet och kunna styrka att projektet kan medföra värdefulla kunskaper inom verksamhetsområdet.
  • I ansökan ska du också uppge om du sökt eller erhållit medel från annan bidragsgivare för samma ändamål.

Den som erhållit stipendium ska lämna en kortfattad, skriftlig redogörelse till Läkarförbundets förbundsstyrelse efter avslutat projekt.

Stipendium utgår inte för projekt som vid ansökningstillfället redan ägt rum.

Bakgrund

Nanna och Albert Skantzes minne är en stiftelse grundad genom donation av framlidna doktor Elsa Skantze, Uppsala. Stiftelsens medel förvaltas och fördelas av Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse.

OBS! För tillfället finns det ingen ansökningsperiod öppen.

Ansökan görs på särskild blankett och skickas till:

ATT: Emma Jonsson, Sveriges läkarförbund Box 5610 114 86 Stockholm

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare