Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Stipendier och fonder

Läkarförbundet förvaltar fonder som delar ut ekonomiskt stöd och stipendier till förbundets medlemmar.

Understödsfond

Sveriges läkarförbunds understödsfond ger ekonomiskt stöd till förbundsmedlemmar. Det är för närvarande i huvudsak medlemmar i Sveriges läkarförbund Student, som i slutet av sin utbildning inte får statliga studiemedel, som kan få hjälp av understödsfonden.

Läs mer om understödsfonden

Forskningsfond

Sveriges läkarförbunds forskningsfond är en stiftelse som främjar vetenskaplig forskning genom att dela ut stipendier och andra bidrag till angelägen medicinsk forskning. Fonden förvaltas av Läkarförbundets förbundsstyrelse och stipendier delas ut varje år.

Läs mer om forskningsfonden

Stiftelsen Nanna och Albert Skantzes minne

Stiftelsen Nanna och Albert Skantzes minne har till ändamål att främja klinisk medicinsk forskning och utbildning genom utdelning av stipendier. Stipendierna delas ut för att bereda möjlighet att följa kvalificerad sjukvårdsverksamhet vid utländska institutioner eller att delta i medicinska symposier och kongresser.

Läs mer om stiftelsen Nanna och Albert Skantzes minne

Stipendier och forskningsbidrag

Fonder och stipender att söka

Du kan även kontakta din lokalförening, yrkesförening och specialitetsförening för mer information.

Personskadeförbundet RTP utlyser forskningsbidrag

Personskadeförbundet RTP beviljar årligen cirka 800 000 kronor till klinisk forskning och utvecklingsprojekt som är relevanta för Läkarförbundets medlemmar.

Läkarförbundet stöder forskning och utveckling genom ekonomiskt stöd till forskare och andra aktörer som är verksamma inom Personskadeförbundet RTPs intresseområden:

  • polio
  • trafikskador som ger personer bestående funktionshinder
  • andra olycksfallsskador
  • följdtillstånd av ovan nämnda skador

Sista ansökningsdag är den 31 januari varje år. Information om hur du ansöker hittar du på RTPs webbplats.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare