fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Sveriges läkarförbunds Understödsfond ger ekonomiskt stöd åt förbundsmedlemmar i nödställd belägenhet samt till behövande änkor/änklingar och oförsörjda barn efter förbundsmedlemmar.
Till förbundsmedlemmar i nödställd belägenhet räknas också medlemmar i Sveriges läkarförbund Student som inte (längre) beviljas statliga studiebidrag och studielån och som i övrigt saknar medel till sin försörjning. Medel ur Understödsfonden kan beviljas medicine studerande som uppfyller samtliga följande villkor:

 • Den sökande ska vid ansökningstidens utgång ha varit medlem i SLF Student i minst ett år.
 • Den sökande får ha högst tio veckor kvar av CSN-medel.
 • Understöd kan beviljas tidigast för termin 7.
 • Den sökande ska påvisa goda studieresultat, dvs ska om det inte finns särskilda skäl ha följt normal studieplan i läkarutbildningen under minst sex terminer.
 • Den sökande kan beviljas understöd högst två gånger.

Lägsta understöd per sökande student är 25 procent av prisbasbeloppet (11 900 kr år 2021). Understödsfondens medel är begränsade och det är som regel fler behöriga sökanden än som kan beviljas understöd. För att så många som möjligt av de behöriga sökandena ska kunna beviljas understöd ges då inte högre understöd än 25 procent av prisbasbeloppet per sökande. Prioritering av de behöriga sökande sker i följande fallande turordning:

 1. Sökande som inte tidigare fått understöd ur Understödsfonden prioriteras framför sökande som tidigare fått understöd ur fonden.
 2. Sökande som innehar förtroendeuppdrag i SLF Student.
 3. Sökande på senare termin prioriteras framför sökande på tidigare termin.
 4. Sökande med längre tid av medlemskap i SLF Student prioriteras framför sökande med kortare tid av medlemskap.

Ansökan för bidrag till vårterminen ska vara inne senast den 28 februari och för höstterminen senast den 30 september.
Besked meddelas inom tre veckor efter sista ansökningsdag.


Vårterminen 2021 var det 130 sökande, varav 85 fick understöd.
Höstterminen 2020 var det 128 sökande, varav 44 fick understöd.


Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka in:

 • Ett kort personligt brev. Berätta vem du är och varför du söker medel ur fonden.
 • Kopia av senaste deklarationen.
 • Kopia av senaste betyg (utdrag ur Ladok).
 • Kopia på registreringsintyg för aktuell termin.
 • Kopia av beslut eller avslag från CSN gällande studiemedelsansökan.

Ansökan skickas till: Annika Rådberg, Sveriges läkarförbund, Box 5610, 114 86 Stockholm.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem