Hoppa till innehåll

Understödsfond

Om du är i slutet av läkarutbildningen och inte får studiemedel kan du som är medlem i Sveriges läkarförbund Student söka bidrag från Läkarförbundets Understödsfond.

Sveriges läkarförbunds Understödsfond ger ekonomiskt stöd åt förbundsmedlemmar i nödställd belägenhet samt till behövande änkor/änklingar och oförsörjda barn efter förbundsmedlemmar.

Till förbundsmedlemmar i nödställd belägenhet räknas också medlemmar i Sveriges läkarförbund Student som inte (längre) beviljas statliga studiebidrag och studielån och som i övrigt saknar medel till sin försörjning. Medel ur Understödsfonden kan beviljas medicine studerande som uppfyller samtliga följande villkor:

 • Den sökande ska vid ansökningstidens utgång ha varit medlem i SLF Student i minst ett år.
 • Den sökande får ha högst tio veckor kvar (oavsett studietakt) av CSN-medel vid ansökningstidens utgång.
 • Understöd kan beviljas tidigast för termin 7.
 • Den sökande ska påvisa goda studieresultat, dvs ska om det inte finns särskilda skäl ha följt normal studieplan i läkarutbildningen under minst sex terminer.
 • Den sökande kan beviljas understöd högst två gånger.

Lägsta understöd per sökande student är 25 procent av prisbasbeloppet (11 900 kr år 2021). Understödsfondens medel är begränsade och det är som regel fler behöriga sökanden än som kan beviljas understöd. För att så många som möjligt av de behöriga sökandena ska kunna beviljas understöd ges då inte högre understöd än 25 procent av prisbasbeloppet per sökande. Prioritering av de behöriga sökande sker i följande fallande turordning:

 • Sökande som inte tidigare fått understöd ur Understödsfonden prioriteras framför sökande som tidigare fått understöd ur fonden.
 • Sökande som innehar förtroendeuppdrag i SLF Student.
 • Sökande på senare termin prioriteras framför sökande på tidigare termin.
 • Sökande med längre tid av medlemskap i SLF Student prioriteras framför sökande med kortare tid av medlemskap.

Sista dagen för ansökan för bidrag till vårterminen är 28 februari och för höstterminen 30 september. Besked meddelas inom tre veckor efter sista ansökningsdag.

Ansökningsperioden för VT 2024 är nu stängd. Ansökningsperioden för HT 2024 öppnar 1 september.


Höstterminen 2022 var det 154 sökande, varav 85 fick understöd. Vårterminen 2022 var det 156 sökande, varav 83 fick understöd.


Nu tar vi endast emot digitala ansökningar till Understödsfonden och följande bilagor ska skickas in:

 • Ett kort personligt brev. Berätta vem du är och varför du söker medel ur fonden.
 • Kopia av senaste betyg (utdrag ur Ladok).
 • Kopia på registreringsintyg för aktuell termin.
 • Kopia av beslut eller avslag från CSN gällande studiemedelsansökan.

Vanliga frågor och svar

 1. Logga in på min sida
 2. Klicka på ”fondansökningar”
 3. Klicka på ”Ansökan till Läkarförbundets stiftelser och fonder”
 4. Välj Understödsfonden
 5. Fyll i samtliga uppgifter och klicka på ”skicka in”
 6. Bifoga samtliga bilagor

Ansökan för bidrag till vårterminen ska vara inne senast den 28 februari och för höstterminen senast den 30 september.
Besked meddelas inom tre veckor.

Förutom ifylld ansökningsblankett ska du  bifoga:

 • Ett kort personligt brev. Berätta vem du är och varför du söker medel ur fonden.
 • Kopia av senaste betyg (utdrag ur Ladok).
 • Kopia på registreringsintyg för aktuell termin.
 • Kopia av beslut eller avslag från CSN gällande studiemedelsansökan.

Ja, alla delar måste finnas med.

 • Den sökande ska vid ansökningstidens utgång ha varit medlem i SLF Student i minst ett år.
 • Den sökande får ha högst tio veckor kvar av CSN-medel.
 • Understöd kan beviljas tidigast för termin 7.
 • Den sökande ska påvisa goda studieresultat, dvs ska om det inte finns särskilda skäl ha följt normal studieplan i läkarutbildningen under minst sex terminer.
 • Den sökande kan beviljas understöd högst två gånger.

För att prövningen ska bli rättvis, så tillämpas kriterierna strikt och i enlighet med följande prioriteringsordning

 1. Sökande som inte tidigare fått understöd ur Understödsfonden prioriteras framför sökande som tidigare fått understöd ur fonden.
 2. Sökande som innehar förtroendeuppdrag i SLF Student.
 3. Sökande på senare termin prioriteras framför sökande på tidigare termin.
 4. Sökande med längre tid av medlemskap i SLF Student prioriteras framför sökande med kortare tid av medlemskap.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare