Sveriges läkarförbunds understödsfond ger ekonomiskt stöd åt förbundsmedlemmar och åt behövande änkor och oförsörjda barn efter förbundsmedlemmar.

Till förbundsmedlemmar i nödställd belägenhet räknas också medlemmar i Sveriges läkarförbund Student som ej beviljas statliga studiebidrag och studielån och som i övrigt saknar medel till sin försörjning. Stipendier från understödsfonden kan därför beviljas till medicinestuderande på följande villkor:

 • Understöd beviljas terminsvis och kan normalt erhållas endast för en termin per student
 • Högst 100 % av summan av gällande studiebidrag och studielån kan beviljas
 • Sökande ska påvisa goda studieresultat, dvs. om ej särskilda skäl föreligger, ska den sökande ha följt normal studieplan i läkarutbildningen under minst sex terminer
 • Bidrag kan beviljas för studier under termin 7 till 11, för utlandsstudier gäller termin 7 till 13 där så utbildningens längd kräver detta
 • Understödet kan ej erhållas retroaktivt för avslutade terminer
 • Sökande ska vid ansökningstillfället varit medlem i Sveriges läkarförbund Student i minst ett år – utan uppehåll
 • Lägsta understöd per sökande skall vara 10 000 kronor. Beviljat antal bidrag ska om så fordras reduceras genom skärpt behovsprövning, prioritering efter antal månader som medlem, eller i sista hand lottning

På vårterminen ska ansökan vara inne senast den 28 februari och på höstterminen senast den 30 september. Besked skickas normalt ut cirka en och en halv månad senare.

Tillsammans med ansökningsblanketten skickar du:

 • Ett kort personligt brev. Berätta vem du är och varför du söker medel ur fonden.
 • Kopia av senaste deklarationen.
 • Kopia av senaste betyg (utdrag ur Ladok).
 • Kopia på registreringsintyg för aktuell termin.
 • Kopia av avslag från CSN gällande studiemedelsansökan.

Observera att begränsade medel finns för bidrag och utöver behovsprövning kan därför annan prövning göras.

Ansökan skickas till: Ingela Holtenstam, Sveriges läkarförbund, Box 5610, 114 86 Stockholm.

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.