Hoppa till innehåll

Behovsstipendier

Sjukhusläkarna delar ut olika typer av stipendier. Behovsstipendium för ekonomiskt behövande medlemmar och deras anhöriga, och ett stipendium i frågor som är viktiga för vården och sjukhusläkare.

Sjukhusläkarnas stipendier

Sjukhusläkarna har donationsstipendier som du kan söka för egen del

Medlemmar, och anhöriga till avlidna medlemmar, som är i behov av ekonomiskt stöd kan söka stipendium från Sjukhusläkarna. 

Du som ansöker om behovsstipendium ska vara: 

  • medlem i Sjukhusläkarna alternativt änka, änkling, eller barn till en avliden medlem 
  • behövande, det vill säga din sammanlagda årsinkomst ska understiga fyra prisbasbelopp och din förmögenhet understiga ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor.
    alternativt
  • medlem med särskilt behov. Behovet av understöd bedöms från fall till fall utifrån den totala familjeekonomin.

Du ansöker på en särskild ansökningsblankett. Vi ber dig att noggrant svara på uppgifterna – observera att alla fält ska fyllas i. För att ansökan ska vara komplett behövs även en kopia av din senaste skattedeklaration. Du som är studerande ska också bifoga en studieplan och en redovisning av dina studieresultat. 

Ansökningsblanketten får du genom att ladda ner den här på sidan eller genom att mejla: wendela.zetterberg@slf.se

Vid frågor går det bra att kontakta Sjukhusläkarnas kansli på telefonnummer 08-790 34 50.

Sista ansökningsdag är den 30 december 2024 och du skickar din ansökan till Sjukhusläkarna, Box 5610, 114 86 Stockholm.

Behovsstipendiet kommer från avkastningen ur Stiftelsen Sjukhusläkarföreningens Understödsfond och Stiftelsen Gustaf Wennerströms Donationsfond.

 

 

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare