Hoppa till innehåll

Stipendier

Sjukhusläkarna delar ut olika typer av stipendier. Behovsstipendium för ekonomiskt behövande medlemmar och deras anhöriga, och ett stipendium i frågor som är viktiga för vården och sjukhusläkare.

Sjukhusläkarnas stipendier

”Sjukhusläkarna har olika typer av stipendier. Vi har sedan länge två donationsfonder där man som privatperson kan söka pengar för egen del enligt fasta kriterier.

Sedan några år delar vi också årligen ut ett stipendium för frågor som är viktiga för vården och sjukhusläkare. 2019 handlade stipendiet om ökade kunskaper om klimatförändringars inverkan på framtida sjukdomspanorama. 2020 delade vi ut arbetsmiljöstipendiet Hållbart Arbetsliv.”

Karin Båtelson, ordförande

Behovsstipendium

Sjukhusläkarna har donationsstipendier som du kan söka för egen del

Medlemmar, och anhöriga till avlidna medlemmar, som är i behov av ekonomiskt stöd kan söka stipendium från Sjukhusläkarna. 

Du som ansöker om behovsstipendium ska vara: 

  • medlem i Sjukhusläkarna alternativt änka, änkling, eller barn till en avliden medlem 
  • behövande, det vill säga din sammanlagda årsinkomst ska understiga fyra prisbasbelopp och din förmögenhet understiga ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor.
    alternativt
  • medlem med särskilt behov. Behovet av understöd bedöms från fall till fall utifrån den totala familjeekonomin.

Du ansöker på en särskild ansökningsblankett. Vi ber dig att noggrant svara på uppgifterna – observera att alla fält ska fyllas i. För att ansökan ska vara komplett behövs även en kopia av din senaste skattedeklaration. Du som är studerande ska också bifoga en studieplan och en redovisning av dina studieresultat. 

Ansökningsblanketten får du genom att ladda ner den här på sidan eller genom att mejla: wendela.zetterberg@slf.se

Vid frågor går det bra att kontakta Sjukhusläkarnas kansli på telefonnummer 08-790 34 50.

Sista ansökningsdag är 28 december 2022 och du skickar din ansökan till Sjukhusläkarna, Box 5610, 114 86 Stockholm.

Behovsstipendiet kommer från avkastningen ur Stiftelsen Sjukhusläkarföreningens Understödsfond och Stiftelsen Gustaf Wennerströms Donationsfond.

Arbetsmiljöstipendiet ”Hållbart arbetsliv”

Senast den 14 september kan du söka Sjukhusläkarnas stipendium Hållbart arbetsliv

Sjukhusläkarnas årliga stipendium om 30 000 kronor utlystes 2020 för att skapa mer kunskap om etisk stress och arbetsrelaterad ohälsa bland läkare. Redan innan nuvarande arbetsbelastning med coronaviruset var det är mycket oroande att både ohälsa och sjukskrivningstal ökar. Är det någon vinkel som behöver kartläggas extra eller finns det något vinnande sätt att förbättra hälsa och arbetsmiljö för läkare?

Ett nytt stipendium kommer snart utlysas!

 

 

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar