Hoppa till innehåll

Vårt arbete

Sjukhusläkarna organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi vill stärka läkares professionella roll och professionens ställning och därmed skapa förutsättningar för en human och evidensbaserad vård.

Sjukhusläkarnas arbetar för att

  • främja hälso- och sjukvårdens utveckling
  • främja den medicinska undervisningen och forskningen
  • tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen

Se vidare Sjukhusläkarnas stadgar

Bakre raden: Bengt von Zur-Mühlen, Andreas Fischer, Sten Östenson, Emma Wange, Jonas Holm. Mellanraden: Lars Rocksén, Ann Hermansson, Karin Filipsson, Magnus Hellström. Främre raden: Karin Båtelson, Shokoufeh Manouchehrpour, Elin Karlsson, Marie Engman, Wendela Zetterberg.

Fullmäktigemötet

Högsta beslutande organ är fullmäktigemötet som sammanträder en gång per år. Fullmäktigedelegaterna utses av föreningens medlemmar vid lokalavdelningarnas årsmöten. Det finns 26 aktiva lokalavdelningar.

Föreningsdemokrati

Mellan fullmäktigemötena ansvarar styrelsen för föreningens verksamhet. Styrelsen sammanträder en gång i månaden och består av 9 ledamöter och 2 suppleanter valda av fullmäktigemötet, samt en adjungerad.

Föreningen är representerad i alla beredande och beslutande organ inom Läkarförbundet: fullmäktige (FUM), förbundsstyrelsen (FS), förhandlingsdelegationen (FD) samt utbildnings- och forskningsdelegationen (UFO). Därigenom kan föreningen påverka och utöva ett starkt inflytande över förbundspolitiken.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare