fbpx
Hoppa till innehåll

Vårt arbete

Sjukhusläkarna organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi vill stärka läkares professionella roll och professionens ställning och därmed skapa förutsättningar för en human och evidensbaserad vård.

Sjukhusläkarnas arbetar för att

  • främja hälso- och sjukvårdens utveckling
  • främja den medicinska undervisningen och forskningen
  • tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen

Se vidare Sjukhusläkarnas stadgar

 

Fullmäktigemötet

Högsta beslutande organ är fullmäktigemötet som sammanträder en gång per år. Fullmäktigedelegaterna utses av föreningens medlemmar vid lokalavdelningarnas årsmöten. Det finns 27 aktiva lokalavdelningar.

Föreningsdemokrati

Mellan fullmäktigemötena ansvarar styrelsen för föreningens verksamhet. Styrelsen, som består av 9 ledamöter och 2 suppleanter valda av fullmäktigemötet, sammanträder en gång i månaden.

Föreningen är representerad i alla beredande och beslutande organ inom Läkarförbundet: fullmäktige (FM), förbundsstyrelsen (FS), förhandlingsdelegationen (FD) samt utbildnings- och forskningsdelegationen (UFO). Därigenom kan föreningen påverka och utöva ett starkt inflytande över förbundspolitiken.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar