Hoppa till innehåll

Lokala årsmöten

Lokalavdelningens årsmöte ska hållas under perioden 1 oktober – 31 januari.

Så snart som möjligt efter årsmötet skickas protokoll från årsmöte och nedanstående rapport till Sjukhusläkarnas kansli. Detta av
två skäl:

  • Medlemsavgifter betalas bara ut till lokalavdelningar som har haft protokollfört årsmöte.
  • Personlig kallelse ska gå ut till fullmäktigeledamöter minst en månad före fullmäktigemötet och handlingar ska ut minst 14 dagar före mötet.

Blankett för redovisning årsmöte

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare