Hoppa till innehåll

Nyheter

Elin Karlsson: ”Vi har fått gehör i många av våra profilfrågor”

Läkarförbundet ska arbeta för att ett system tas fram för individuell registrering av fortbildning med avsikt att göra det möjligt att följa hur fortbildningskravet uppnås. Deltagarna på förbundets fullmäktigemöte gick på Sjukhusläkarnas linje – en av föreningens många framgångar på …

Engagerade diskussioner på Sjukhusläkarnas repskap

Vårdplatsbristen, pensionerna och sjuksköterskeutbildningen. När företrädare för Sjukhusläkarnas styrelse och lokalavdelningar träffades på årets representantskap avlöste de engagerade diskussionerna varandra.

Europeiska läkare kräver att Ahmadreza Djalali ska friges

I samband med ”European Association of Senior Hospital Physicians” (AEMH) och ”European Federation of Salaried Doctors” (Fems) gemensamma årsmöte enades de deltagande organisationerna (AEMH, Fems, CPME, Ceom, EJD, Emsa) att ställa sig bakom ett krav på att den svensk-iranska läkaren …