Hoppa till innehåll

Nyheter

Sjukhusläkare: Här är våra mest brännande frågor

Oron för vården och patienterna gör att väntetider, vårdplatser och personal är brännande frågor. Sjukhusläkarna bör samtidigt sticka hål på luddiga ”förbättringsprojekt” och ”omställningar”, arbeta för att garantera läkares fortbildning och rätt till betald övertid, samt driva frågan om lönetillägg …

”Väljare måste ifrågasätta regionernas styrning”

Sjukhusläkarna har gjort nedslag, från Umeå i norr till Kristianstad i söder, och ställt frågor till sjukhusläkare för att få en bild av hur sommaren har sett ut på sjukhus runt om i landet. Och det är ingen munter läsning: …

”Hela systemet måste ses över”

Styrningen av sjukvården är nu kraftigt kritiserad. Ett flertal artiklar, ledare och debattartiklar dömer ut regionernas och SKR:s roll. Frågan tas upp i flera utredningar och diskuteras också bland partierna. Kristdemokraterna kom i våras med förslag om att regionerna inte …

Delegeringen av läkemedel ska granskas

Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik, RLM, har tillsammans med Läkaresällskapet och berörda professions- och fackförbund lyft problemen med allt fler delegeringar inom kommunal omsorg. – Delegering har blivit mer regel än undantag när arbetsgivare använder det för att komma …

”Det handlar om etik och kostnad”

Magnus Isacson, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, riktar i en debattartikel i Svenska Dagbladet stark kritik mot nuvarande vårdsystem. Ett system som enligt honom fortsätter gynna vårdkoncernernas nätläkarbolag till priset av en utarmad primärvård. Karin Båtelson instämmer och förordar …

Staten måste ta ett nationellt grepp – cancervården inte värdig Sverige

Den uppskjutna cancervården riskerar att bli en ”fjärde våg”, enligt Cancerfonden och dess generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Nu kräver organisationen ett tydligt nationellt grepp i fråga om resurser, bemanning och digitalisering. Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna är också bekymrad:

Tystnadskultur leder till utbrändhet och kompetensflykt

Stockholms sjukvårdsupprop varnar för riskerna med den utbredda tystnadskulturen bland sjukvårdschefer, som drabbar både patienter och vårdanställda. Akil Awad, specialistläkare och en av initiativtagarna till uppropet, betonar vikten av att cheferna vågar kritisera orimliga besparingskrav. Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, …

”Argumenten mot kontorslandskap har framförts många gånger”

Närmare 140 läkare på Tema cancer har undertecknat en protest mot sjukhusledningens förslag att flytta de administrativa arbetsplatserna från gamla Karolinska till öppet kontorslandskap på Nya Karolinska Solna. Läkarna framhåller att de nya platserna inte motsvarar befintliga krav om sekretess …

”Varje region kan inte lösa allting på egen hand”

Reumatikerförbundet och dess ordförande Lotta Håkansson vill att staten ska ta ett större ansvar och se till att det finns tillräckligt med specialistutbildade läkare för att sjukvården ska klara sitt uppdrag i hela landet. Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, instämmer …