Hoppa till innehåll

Nyheter

Utredning om privata sjukvårdsförsäkringar

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkar den offentligt finansierade vården. - Sjukhusläkarna vill ha en solidariskt finansierad sjukvård med vård efter behov. Lösningen är inte att förbjuda försäkringarna, men det behövs ett bra …

Med ett pennstreck kan din ostörda arbetsplats bli kontorslandskap

Just nu pågår många byggnationer inom den svenska sjukvården. Många saknar katastrofalt nog ostörda administrativa utrymmen för läkare. Därför är det glädjande att se att nya Ersta sjukhus i Stockholm har lyssnat på läkarna och bygger fasta arbetsplatser, istället för …

Äntligen! Utredning om medicinskt ansvariga läkare i kommunerna

Med större medicinsk kunskap kan boende snabbt få vård innan akutsjukvård behövs och också snabbt komma till sjukhus när det är befogat. Nu har Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell har fått i uppdrag att utreda om man ska införa ett lagstadgat …

Minska miljöpåverkan av läkemedel

I Sverige är avloppssystemen de största spridningsvägarna för läkemedelsrester till miljön. Det saknas krav på svenska reningsverk att ta bort läkemedelsrester. De kommer därför i stor mängd ut i våra vatten. Läkemedelsrester hamnar dessutom i avloppsslam, som sedan används som …

Vi är garanterade ett bra utfall i lönerevisionen!

Vi är nu inne i revisionsförhandlingar. På vissa ställen går det bra, med respektfull kommunikation med den lokala läkarföreningen, och man har på en del håll till och med redan kommit överens. På andra håll går det trögt där regioner …

Lyssna på tidningen Sjukhusläkaren

Du vet väl att tidningen Sjukhusläkarens innehåll också går att lyssna på? Nu har en guide tagits fram för att förenkla lyssnandet.

Snart ny lön!

Nu pågår löneförhandlingar lokalt. På pappret är det sifferlöst i år men det är det absolut inte i praktiken. Lokalföreningarna ska lämna in yrkanden om påslag och sedan tillkommer förhandlingar på vanligt vis.