Hoppa till innehåll

Nyheter

”Stora risker med att skära av anhörigas delaktighet”

En lärdom från pandemin är hur centralt det är att involvera hälso- och sjukvården i patienters och närståendes liv. Nu har vi på bred front fått se vad som händer när närstående stängs ute från vården. Det säger Eskil Degsell, …

Läkare tar krafttag för att lösa utbildningsskulden

En stor del av läkarnas ST-kurser har skjutits upp under pandemin. Nu erbjuder Svenska Läkaresällskapet (SLS) sina föreningar utbildning i digitalisering av kurser för att försöka få bukt på problemen. – Vi vill ge kursgivarna en bra stöttning som underlättar …

”Viktigt med nationell styrning både i krig och fred”

Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och förste vice ordförande i Läkarförbundet, har deltagit som expert i utredningen om sjukvårdens beredskap för Läkarförbundets räkning. I stort är förbundet positivt till de förslag som utredningen lägger fram. Sveriges kommuner och regioner (SKR) …

Sjukhusläkare: Här är våra mest brännande frågor

Oron för vården och patienterna gör att väntetider, vårdplatser och personal är brännande frågor. Sjukhusläkarna bör samtidigt sticka hål på luddiga ”förbättringsprojekt” och ”omställningar”, arbeta för att garantera läkares fortbildning och rätt till betald övertid, samt driva frågan om lönetillägg …

”Väljare måste ifrågasätta regionernas styrning”

Sjukhusläkarna har gjort nedslag, från Umeå i norr till Kristianstad i söder, och ställt frågor till sjukhusläkare för att få en bild av hur sommaren har sett ut på sjukhus runt om i landet. Och det är ingen munter läsning: …

”Hela systemet måste ses över”

Styrningen av sjukvården är nu kraftigt kritiserad. Ett flertal artiklar, ledare och debattartiklar dömer ut regionernas och SKR:s roll. Frågan tas upp i flera utredningar och diskuteras också bland partierna. Kristdemokraterna kom i våras med förslag om att regionerna inte …

Delegeringen av läkemedel ska granskas

Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik, RLM, har tillsammans med Läkaresällskapet och berörda professions- och fackförbund lyft problemen med allt fler delegeringar inom kommunal omsorg. – Delegering har blivit mer regel än undantag när arbetsgivare använder det för att komma …

”Det handlar om etik och kostnad”

Magnus Isacson, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, riktar i en debattartikel i Svenska Dagbladet stark kritik mot nuvarande vårdsystem. Ett system som enligt honom fortsätter gynna vårdkoncernernas nätläkarbolag till priset av en utarmad primärvård. Karin Båtelson instämmer och förordar …