Hoppa till innehåll

Nyheter

Europeiska läkare kräver att Ahmadreza Djalali ska friges

I samband med ”European Association of Senior Hospital Physicians” (AEMH) och ”European Federation of Salaried Doctors” (Fems) gemensamma årsmöte enades de deltagande organisationerna (AEMH, Fems, CPME, Ceom, EJD, Emsa) att ställa sig bakom ett krav på att den svensk-iranska läkaren …

Åtgärda problemen – inte symtomen

I dag höll socialminister Lena Hallengren en presskonferens om privata sjukvårdsförsäkringar. Sjukhusläkarna står självklart bakom behovsprincipen, där sjukast ska få vård först, oavsett vilken region de bor i. Vi är också för ett tydligare regelverk för transparens gällande hur offentligt …

Ett steg närmare rätten till reglerad fortbildning

Kontinuerlig och nationellt reglerad fortbildning måste ses som en nödvändig del av läkares arbetsliv. Patienterna ska ha rätt att träffa läkare som kan erbjuda en evidensbaserad och patientsäker vård. Att allt fler riksdagspartier delar denna uppfattning och pressar regeringen att …

Ett välkommet statsbidrag för fler vårdplatser

Regeringen meddelade under tisdagen att den ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till regionerna och följa upp hur de har använt dessa medel för att öka antalet vårdplatser. – Sjukhusläkarna är enormt glada för att vår problembeskrivning av …

Så kan vi stötta och hjälpa flyktingarna från Ukraina

Sjukhusläkarna ser med avsky på invasionen av Ukraina där allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter sker. Civilsamhället angrips, befolkningen dödas och rapporter kommer om besinningslösa angrepp på sjukhus, förskolor och skolor.