Hoppa till innehåll

Nyheter

Minska miljöpåverkan av läkemedel

I Sverige är avloppssystemen de största spridningsvägarna för läkemedelsrester till miljön. Det saknas krav på svenska reningsverk att ta bort läkemedelsrester. De kommer därför i stor mängd ut i våra vatten. Läkemedelsrester hamnar dessutom i avloppsslam, som sedan används som …

Vi är garanterade ett bra utfall i lönerevisionen!

Vi är nu inne i revisionsförhandlingar. På vissa ställen går det bra, med respektfull kommunikation med den lokala läkarföreningen, och man har på en del håll till och med redan kommit överens. På andra håll går det trögt där regioner …

Lyssna på tidningen Sjukhusläkaren

Du vet väl att tidningen Sjukhusläkarens innehåll också går att lyssna på? Nu har en guide tagits fram för att förenkla lyssnandet.

Snart ny lön!

Nu pågår löneförhandlingar lokalt. På pappret är det sifferlöst i år men det är det absolut inte i praktiken. Lokalföreningarna ska lämna in yrkanden om påslag och sedan tillkommer förhandlingar på vanligt vis.

Covid-19 bör klassas som arbetsskada

Sjukhusläkarnas politik blir nu även Läkarförbundets då vi bland annat fått igenom våra motioner om Covid-19 vid förbundets fullmäktige.

Nu ligger den retroaktiva löneökningen i regionernas händer

Kollektivavtalet mellan Läkarförbundet, SKR och Sobona är klart. Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson kommenterar avtalet i tidningen Sjukhusläkaren: – Nu får vi se om vi kan lita på regionerna. Den första perioden med en retroaktiv del är sifferlös, och här måste …