Hoppa till innehåll

Nyheter

Oregistrerad övertid mörkar det faktiska slitet

Läkarkåren ger varje vecka bort cirka 47 års arbetstid gratis till arbetsgivarna. Att läkare inte ersätts för övertidsarbete är inte bara ett problem för individen, utan dessutom ett stort strukturproblem. Svårigheter med att registrera övertiden gör att underbemanningen osynliggörs, vilket …

Flextiden gömmer missförhållanden på arbetsplatsen

Enligt tidningen Sjukhusläkarens kartläggning av flextidsavtal för läkare runt om i landet skiljer sig både ramar och möjligheterna att ta ut tiden åt. Det viktiga är inte hur flextidsavtalen ser ut utan hur de används, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson.

Nytt råd för läkemedel och medicinteknik

Läkarförbundet gör om Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) till två råd. Karin Båtelson blir ordförande för Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik (LLM).

Utredning om privata sjukvårdsförsäkringar

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkar den offentligt finansierade vården. - Sjukhusläkarna vill ha en solidariskt finansierad sjukvård med vård efter behov. Lösningen är inte att förbjuda försäkringarna, men det behövs ett bra …

Med ett pennstreck kan din ostörda arbetsplats bli kontorslandskap

Just nu pågår många byggnationer inom den svenska sjukvården. Många saknar katastrofalt nog ostörda administrativa utrymmen för läkare. Därför är det glädjande att se att nya Ersta sjukhus i Stockholm har lyssnat på läkarna och bygger fasta arbetsplatser, istället för …

Äntligen! Utredning om medicinskt ansvariga läkare i kommunerna

Med större medicinsk kunskap kan boende snabbt få vård innan akutsjukvård behövs och också snabbt komma till sjukhus när det är befogat. Nu har Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell har fått i uppdrag att utreda om man ska införa ett lagstadgat …

Minska miljöpåverkan av läkemedel

I Sverige är avloppssystemen de största spridningsvägarna för läkemedelsrester till miljön. Det saknas krav på svenska reningsverk att ta bort läkemedelsrester. De kommer därför i stor mängd ut i våra vatten. Läkemedelsrester hamnar dessutom i avloppsslam, som sedan används som …