Hoppa till innehåll
Nyheter
Engagerade diskussioner på Sjukhusläkarnas repskap

Engagerade diskussioner på Sjukhusläkarnas repskap

Vårdplatsbristen, pensionerna och sjuksköterskeutbildningen. När företrädare för Sjukhusläkarnas styrelse och lokalavdelningar träffades på årets representantskap avlöste de engagerade diskussionerna varandra.
Nyhet
Agneta Karlsson, regeringens särskilda utredare, Peder Carlsson, chef för IVO:s avdelning mitt, och Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna. Foto: Pressbilder (kollage)

Peder Carlsson, chef för avdelning mitt på Inspektionen för vård och omsorg (IVO), och enhetschefen Göran Olsson berättade om IVO:s arbete med vite som verktyg. Myndigheten har på senare tid gjort inspektioner på ett trettiotal sjukhus, däribland samtliga universitetssjukhus.

– När vi pratar om vårdplatser talar vi om en lägsta nivå. Vi pendlar från dåligt till sämre i antal vårdplatser, säger Peder Carlsson.

Ett stort problem handlar om diskrepansen mellan de åtgärder som sjukhusledningar lovar att vidta och vad som faktiskt blir gjort.

– Nu är det på gång med en utredning om statligt huvudmannaskap. Jag vet inte vad den övergripande lösningen är, men vi ser en oförmåga att prata med varandra och att samarbeta som ett av problemen, säger Peder Carlsson.

Läs mer om repskapet här.


Fler nyheterSjukhusläkare: Här är våra största utmaningar just nu

Sjukhusläkarna har hört med representanter för föreningen lokalt för att få en aktuell lägesbild av vilka de största utmaningarna är i dagsläget. Den stora frågan som fortsatt är mest brännande för många är vårdplatsbristen.

”Värre i år jämfört med tidigare år”

Överfulla akutmottagningar, utlokaliserade patienter och korridorvård. Sjukhusläkarna har gjort nedslag, från Skellefteå i norr till Ystad i söder, och hämtat in ögonblicksbilder av läget under storhelgerna från lokalavdelningar i föreningen. På många håll har helgerna varit ovanligt tuffa.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Engagerade diskussioner på Sjukhusläkarnas repskap