Hoppa till innehåll
Nyheter
Stipendiat bidrar till efterfrågad forskning om ”flexibla” arbetssätt

Stipendiat bidrar till efterfrågad forskning om ”flexibla” arbetssätt

Hur påverkar ett aktivitetsbaserat arbetssätt läkares möjligheter att ringa patienter, diktera journalanteckningar, jobba ostört och slå vakt om sekretessen? Läkarstudenten Linnea Ludvigsson ska kartlägga hur läkare vid en flytt till nya Högsbo närsjukhus i Göteborg påverkas av omställningen till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Nu får hon Sjukhusläkarnas stipendium.
Nyhet
Linnea Ludvigsson ska undersöka läkares administrativa arbetsplatser.
Läkarstudenten Linnea Ludvigsson får Sjukhusläkarnas stipendium. Foto: Pressbilder

– Det känns oerhört roligt. Jag ser verkligen fram emot att vara med och utvärdera följderna av att ett sjukhus inför ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Förra året flyttade 350 vårdarbetare, varav många läkare, in i nya Högsbo närsjukhus i Göteborg, vars uppdrag är att bedriva öppen specialistvård som stöd till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Linnea Ludvigsson arbetar inom ramen för ett följeforskningsprojekt, som syftar till att utvärdera hur personalens fysiska och psykosociala arbetsmiljö påverkas av övergången från arbete i en traditionell sjukhusmiljö till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det nya arbetssättet bygger i grunden på att personalen ska välja och leta upp arbetsplatser som passar utifrån aktuella administrativa uppgifter. Viktiga parametrar i forskningsprojektet vid sidan av arbetsmiljö är upplevd prestation och vårdkvalitet.

Rent konkret ska Linnea Ludvigsson, som har en kandidatexamen i arkitektur, under 2024 och 2025 göra intervjuer med läkare och sammanställa data från intervjuer och en enkät, vilket ska leda fram till ett manuskript om ämnet.

Läs mer här.


Fler nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Stipendiat bidrar till efterfrågad forskning om ”flexibla” arbetssätt