Hoppa till innehåll

Dokument och riktlinjer

Sjukhusläkarnas stadgar, senast ändrade 2023-03-17

Sjukhusläkarnas policysamling ska användas till att styra delar av Sjukhusläkarnas styrelsearbete så att alla arbetar på ett likartat sätt, mot gemensamma mål och med likvärdiga förutsättningar. Ordet policy är i detta sammanhang liktydigt med rekommendation eller riktlinje. Sjukhusläkarnas styrelse fastslår minst årligen vid ett protokollfört möte denna policysamling.

Här kan du ladda ner och skriva ut Sjukhusläkarnas reseräkning.

SLF.se
Dokument och riktlinjer