Hoppa till innehåll

Internationellt

AEMH - Sjukhusläkarnas europeiska engagemang samordnas inom ramen för AEMH – Association Européenne des Médecins des Hôpitaux - som har medlemmar från 16 nationella sjukhusläkar- och överläkarföreningar. Karin Båtelson valdes in i styrelsen 2018 där hon nu är treasurer.

NordÖl - Nordiska Rådet för Överordnade Läkare (NordÖl) och har minst en årlig sammankomst. Det bildades år 1980, främst på initiativ av Sjukhusläkarnas (då Överläkarföreningens) styrelseledamot Carl-Axel Nilsson. Skälet var bland annat att sjukvårdens inriktning, omfattning och standard är i väsentliga hänseenden likartad i de nordiska länderna. Läkararbetsmarknaden är dessutom gemensam, baserad på en nordisk överenskommelse om gemensamma regler för läkarnas vidareutbildning. Nordiska läkare har sålunda stora gemensamma professionella intressen.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare