Hoppa till innehåll

Internationellt

Sjukhusläkarnas internationella arbete ska värna och utveckla mänskliga rättigheter, yrkesetiken, läkarnas villkor, patienternas rättigheter och en god hälso- och sjukvård för alla. Sjukhusläkarnas styrelse har en internationell sekreterare som bevakar, samordnar och till styrelsen rapporterar Sjukhusläkarnas internationella arbete: Karin Båtelson karin.batelson@slf.se

AEMH - Sjukhusläkarnas europeiska engagemang samordnas inom ramen för AEMH – Association Européenne des Médecins des Hôpitaux - tillhandahåller en europeisk plattform för sjukhusläkare, som utvecklar och upprätthåller en anda av samarbete och kommunikation mellan sina 15 nationella medlemsdelegationer, vilket förbättrar förståelsen för de olika hälsosystemen. AEMH uppmuntrar utbyte av idéer och erfarenheter och främjar diskussioner mellan läkare, patienter och politiker med huvudmålet att främja hälsa och förbättra patientsäkerheten. Karin Båtelson valdes in i styrelsen 2018 där hon nu är treasurer.

NordÖl - NordÖl har minst en årlig sammankomst. Det bildades år 1980, främst på initiativ av Sjukhusläkarnas (då Överläkarföreningens) styrelseledamot Carl-Axel Nilsson. Skälet var bland annat att sjukvårdens inriktning, omfattning och standard i väsentliga hänseenden är likartad i de nordiska länderna. Läkararbetsmarknaden är dessutom gemensam, baserad på en nordisk överenskommelse om gemensamma regler för läkarnas vidareutbildning. Nordiska läkare har sålunda stora gemensamma professionella intressen.

Sjukhusläkarföreningens Understödsfond - Stadgarna medger att styrelsen utöver bidrag till efterlevande ger medel ”till andra föreningens ändamål som styrelsen anser behövliga” och då har exempelvis Läkare utan gränser/Medicins sans frontiers fått bidrag.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare