Hoppa till innehåll
Vårt arbete
Sjukhusläkarnas stipendier

Sjukhusläkarnas stipendier

Sjukhusläkarna delar ut stipendier i frågor som är viktiga för sjukvården och sjukhusläkare.

2024: Stipendium om läkares administrativa arbetsplatser

Läkarstudenten Linnea Ludvigsson, som har en kandidatexamen i arkitektur, ska kartlägga hur läkare vid en flytt till nya Högsbo närsjukhus i Göteborg påverkas av omställningen till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Viktiga delar i projektet vid sidan av arbetsmiljö är sekretess, vårdkvalitet och upplevd prestation.

2020: Två stipendier till arbete för ett hållbart arbetsliv

Kristina Henriksson, ST-läkare i pediatrik, för arbetet med en av få svenska studier om läkares arbetsmiljö och hälsa. Inom ramen för sitt vetenskapliga arbete intervjuar hon ST-läkare om deras erfarenheter av att arbeta under covid-19 pandemin. Intervjuerna är en del av en större forskningsstudie om läkares psykiska ohälsa. Att undersöka de organisatoriska omställningar och konsekvenser för hälsan som läkararbetet inneburit underpandemin, kan väntas ge värdefull kunskap inför kommande kriser.

Nätverket ”Vem tar hand om doktorn?” med initiativtagarna Jill Taube & Maria Zetterlund Gustafsson för sitt engagemang och mångfacetterade sätt att stötta enskilda kollegor och samtidigt arbeta för en bättre hälsa och arbetsmiljö för läkarkåren som helhet. Genom projektet ”Doktorsdialoger” utbildas handledare i att leda kollegiala stödgrupper. Nätverket med samarbetspartners bidrar på så sätt till att minska stress och arbetsrelaterad ohälsa inom kåren.

2019: Stipendium för forskning inom klimat och hälsa

Maria Furberg, dubbelspecialist i infektionssjukdomar och allmänmedicin, för sin forskning och sitt internationella engagemang kring kopplingen mellan klimatförändringar i Arktis, mikrobiologiska hot och klimatkänsliga infektioner.

2017: Stipendium för forskning kring vårdplatssituationens betydelse

Martin Holzmann, adjungerad professor och överläkare, för sin forskning i att klargöra risken för att dö hos äldre, sköra eller allvarligt sjuka patienter vid vårdplatsbrist och därmed skapauppmärksamhet om att mer resurser och fler vårdplatser krävs till akutsjukvården.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare