Hoppa till innehåll

Styrelse

Mötesdatum 2023: Den 18-20 januari, 16 februari, 15 mars, 17 mars konstituerande, 19 april, 16 maj, 20 juni, 4-8 september, 11 oktober, 14 november, 13 december

För att ta del av protokoll från styrelsemöten, kontakta wendela.zetterberg@slf.se

Elin Karlsson
Ordförande
Överläkare i kirurgi vid Södertälje sjukhus. Legitimation 2007. Styrelseledamot sedan 2014, ordförande sedan 2022.
Bengt von Zur-Mühlen förste vice ordförande i Sjukhusläkarna
Bengt von Zur-Mühlen
1:e vice ordförande
Docent, Överläkare, Njurmedicinare vid Transplantationskirurgen Akademiska sjukhuset i Uppsala. Legitimation 1994. Disputerade 2011. Styrelseledamot sedan 2006. Ledamot i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd (EAR). Ansvarig utgivare för webbtidningen Sjukhusläkaren. Ledamot i Upplands allmänna läkarförening samt i Sjukhusläkarna Uppsala.
Shokoufeh Manouchehrpour
2:e vice ordförande
Överläkare, ASIH-sektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Legitimation 1990. Styrelseledamot sedan 2012. Ledamot i Läkarförbundets styrelse. Ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik (RLM). Ordförande i Sjukhusläkarna Göteborg.
Karin Båtelson
Ledamot
Överläkare i klinisk neurofysiologi vid Sahlgrenska sjukhuset. Legitimation 1991. Styrelseledamot 2003-2014, ordförande 2014-2022. Ledamot i Sjukhusläkarnas arbetsgrupp Klimat och hälsa. Ansvarig utgivare för tidningen Sjukhusläkaren. Suppleant i Sjukhusläkarna Göteborg.
Sten Östenson
Ledamot
Överläkare i kardiologi vid Medicinkliniken Centralsjukhuset Kristianstad. Legitimation 1992. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i Sjukhusläkarna Östra Skåne.
Jonas Holm
Ledamot
Överläkare i kirurgi vid Skellefteå lasarett. Legitimation 1989. Styrelseledamot sedan 2019. 2:e vice ordförande i Västerbottens läns läkareförening och ledamot i Sjukhusläkarna Skellefteå/Lycksele.
Andreas Fischer
Ledamot
Överläkare i kirurgi vid Södersjukhuset i Stockholm. Legitimation 2002. Styrelseledamot sedan 2016. Ledamot i Södersjukhusets läkarförening, ordförande i Sjukhusläkarna i Stockholm.
Karin Filipsson
Ledamot
Med. dr och överläkare, endokrinologi och diabetologi, specialist internmedicin vid Skånes universitetssjukhus. Legitimation 2006. Styrelseledamot sedan 2022. Ordförande i Sjukhusläkarna Lund.
Ann Hermansson, ledamot i Sjukhusläkarna
Ann Hermansson
Ledamot
Professor, Överläkare i öron-, näs och halssjukdomar vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Legitimation 1982. Styrelseledamot sedan 2018. Ledamot i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO). Vice ordförande i Sjukhusläkarna Lund.
Marie Engman
Suppleant
Överläkare i kirurgi vid Nyköpings lasarett. Legitimation 2005. Suppleant sedan 2019. Ordförande i Sjukhusläkarna Sörmland.
Magnus Hellström
Suppleant
Docent, Överläkare i kirurgi och urologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Legitimation 1981. Suppleant sedan 2019. Ledamot i Sjukhusläkarna i Stockholm.
Lars Rocksén
Adjungerad
Överläkare i anestesi och intensivvård vid Örnsköldsviks sjukhus. Legitimation 2012. Adjungerad sedan 2021. 1:e vice ordförande i Läkarförbundets styrelse. Ordförande i Ångermanlands läkarförening och Sjukhusläkarna Ångermanland.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare