Hoppa till innehåll

Styrelse

Mötesdatum 2024: Den 16-18 januari, 15 februari, 13 mars, 15 mars konstituerande, 18 april, 30 maj, 18 juni, 2-6 september, 16 oktober, 13 november, 12 december

För att ta del av protokoll från styrelsemöten, kontakta wendela.zetterberg@slf.se

Elin Karlsson
Ordförande
Överläkare i kirurgi vid Södertälje sjukhus. Legitimation 2007. I styrelsen sedan 2014. Ledamot i Läkarförbundets styrelse och Läkarförbundets förhandlingsdelegation (FD). Ledamot i Sjukhusläkarnas arbetsmiljögrupp och Södertälje läkarförening. Ansvarig utgivare för tidningen Sjukhusläkaren.
Shokoufeh Manouchehrpour
1:e vice ordförande
Överläkare, ASIH-sektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Legitimation 1990. I styrelsen sedan 2012. Ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik (RLM). Ledamot i Västra Götalands läkarförening Sektion SU, ordförande i Sjukhusläkarna Göteborg.
Karin Filipsson
2:e vice ordförande
Med. dr och överläkare, endokrinologi och diabetologi, specialist internmedicin vid Skånes universitetssjukhus. Legitimation 2006. I styrelsen sedan 2022. Ledamot i Läkarförbundets Arbetslivsgrupp (ALG). Ordförande i Sjukhusläkarnas arbetsmiljögrupp. Suppleant i Läkarförbundet Skåne, ledamot i Mellersta Skånes läkarförening, ordförande i Sjukhusläkarna Lund.
Sten Östenson
Ledamot
Överläkare i kardiologi vid Medicinkliniken Centralsjukhuset Kristianstad. Legitimation 1992. I styrelsen sedan 2015.
Jonas Holm
Ledamot
Överläkare i kirurgi vid Skellefteå lasarett. Legitimation 1989. I styrelsen sedan 2019. 1:e vice ordförande i Västerbottens läns läkareförening, ledamot i Sjukhusläkarna Skellefteå-Lycksele.
Ann Hermansson, ledamot i Sjukhusläkarna
Ann Hermansson
Ledamot
Professor, överläkare i öron-, näs och halssjukdomar vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Legitimation 1982. I styrelsen sedan 2018. Ledamot i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation (UFO), vice ordförande i Sjukhusläkarna Lund.
Lars Rocksén
Ledamot
Överläkare i anestesi och intensivvård vid Örnsköldsviks sjukhus. Legitimation 2012. I styrelsen sedan 2021. 1:e vice ordförande i Läkarförbundets styrelse, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik (RLM). Ordförande i Ångermanlands läkarförening och Sjukhusläkarna Ångermanland.
Marie Engman
Ledamot
Överläkare i kirurgi vid Nyköpings lasarett. Legitimation 2005. I styrelsen sedan 2019. Ledamot i Sörmlands Läkarförening, ordförande i Sjukhusläkarna Sörmland.
Lars Edling
Ledamot
Överläkare i infektionssjukdomar vid Universitetssjukhuset Örebro. Legitimation 2008. I styrelsen sedan 2024. Ordförande i Örebro läns läkarförening, vice ordförande i Sjukhusläkarna Örebro.
Karin Båtelson
Suppleant
Överläkare i klinisk neurofysiologi vid Sahlgrenska sjukhuset. Legitimation 1991. I styrelsen sedan 2003. Internationell sekreterare, ledamot i Sjukhusläkarnas arbetsgrupp Klimat och hälsa och i Sjukhusläkarnas Arbetsmiljögrupp. Adjungerad i Sjukhusläkarna Göteborg.
Mikael Nilsson
Suppleant
Överläkare i internmedicin, huvudskyddsombud på Karolinska universitetssjukhuset. Legitimation 2006. I styrelsen sedan 2023. Ledamot i Sjukhusläkarnas arbetsmiljögrupp. Ledamot i Stockholms läkarförening, Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening och Sjukhusläkarna i Stockholm.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare