Hoppa till innehåll

Fortbildningsdiplom

Sjukhusläkarna har inrättat ett diplom för att uppmärksamma kliniker som är positiva exempel i fråga om läkares fortbildning.

Föreningen Sjukhusläkarna arbetar sedan många år tillbaka för att specialistläkares fortbildning ska regleras. Det krävs en nationell föreskrift från Socialstyrelsen för att tydliggöra både arbetsgivarnas och arbetstagarnas ansvar. Men det är också viktigt att lyfta fram verksamheter som jobbar strukturerat med fortbildning. Det är här fortbildningsdiplomet kommer in i bilden.

Sjukhusläkarnas diplom riktar ljus mot vikten av fortbildning.
Kriterier
* Alla specialistläkare ska ha en individuell och dokumenterad fortbildningsplan.
* Verksamheten ska ha en fortbildningsplan i verksamhetsplanen eller åtminstone transparent i organisationen.
* Alla som är i klinisk tjänst ska ha genomgått någon form av medicinskt relevant extern fortbildning under året, undantag ska motiveras.
* Struktur ska finnas för att återföra kunskap från externa kurser och kongresser till verksamheten.
* Fortbildning ska redovisas i verksamhetsberättelsen för att tydliggöra att det är en viktig del av verksamheten.
* Kontinuerlig intern utbildning en till två gånger i månaden.

Sista ansökningsdag var den 29 februari 2024.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare