Hoppa till innehåll
Vårt arbete
Sjukhusläkarnas Klimatgrupp

Sjukhusläkarnas Klimatgrupp

Klimatförändringar har stor betydelse för människors hälsa. Sjukvården och inte minst läkarna måste bidra till att vända utvecklingen – men också förbereda sig för det förändrade sjukdomspanorama som kan uppstå.

Björn Fagerberg, Olle Hollertz, Wendela Zetterberg, Sofia Hammarstrand, Vindar Fritzell.

Klimatgruppens uppdrag är att sprida kunskap om Läkarförbundets klimatpolicy samt att skapa en ökad kunskap och medvetenhet kring klimat, hälsa och hållbar sjukvård hos läkarkåren, övrig sjukvårdspersonal och allmänhet.

Sofia Hammarstrand (ordförande), ST-läkare, AMM, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kontakt: sofia.hammarstrand@outlook.com
Karin Båtelson, överläkare i klinisk neurofysiologi, styrelseledamot i Sjukhusläkarna
Björn Fagerberg, Professor emeritus medicin, Göteborg
Olle Hollertz, primärvårdspsykiater
Vindar Fritzell, Läkarstudent, Lunds Universitet
Anna-Carin Olin, Professor i arbets- och miljömedicin från Göteborg
Maria Wolodarski, Onkolog vid NKS, styrelseordförande i Läkare för Miljön
Sara Svensson, ST-läkare, Malmö
Wendela Zetterberg, Sjukhusläkarnas kansli

Klimat och hälsa – en kunskapssammanställning

Climate and Health – a Summary of Knowledge

Slutrapport Läkarförbundets Klimatgrupp

Läkarförbundets policy för klimat och hälsa

The Swedish Medical Association – Policy for Climate and Health

Luft & miljö – barns hälsa (Naturvårdsverket)

Presentation FSL 2018: Är läkare framtidens klimathjältar?

Nyheter

”Läkaren med hjärtat i klimatfrågan” Sofia Hammarstrand intervjuas i Sahlgrenskaliv, ett magasin från hela universitetssjukhuset (23 mars, 2021)

_________________________________________________________________

Sofia Hammarstrand, ordförande i Klimatgruppen och ST-läkare, arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset tilldelades i oktober Svenska Läkaresällskapets nyinstiftade Hållbarhetspris 2020 och belönades med 25 000 kronor.

_________________________________________________________________

Maria Wolodarski, ledamot i Klimatgruppen och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, fick i juni 2020 priset Årets Eldsjäl, som är ett av Region Stockholms miljöpris! Maria fick det för sitt sätt att engagera vårdpersonal i arbetet med miljö och klimat. I samband med priset gjordes en intervju för Dagens Medicin ”Eldsjälspris till miljöengagerad onkolog”.

Fyra webinarier om Hållbar sjukvård – från koncept till klinisk praxis

Maria Wolodarski och Björn Fagerberg från Sjukhusläkarnas Klimatgrupp är även med i Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård.

Gruppen arrangerar nu en kostnadsfri webinarserie, vars syfte är att ge en uppdatering av området ”hållbar sjukvård” ur olika perspektiv (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt) samt lyfta goda exempel på kliniknivå och bidra med nätverksbyggande kontakter. Målgrupp är alla, särskilt läkare, som vill bekanta sig med det intensiva arbete som pågår med att göra sjukvården hållbar och vad det innebär.

Datumen är 10 november, 24 november, 8 december och 12 januari.

Kontakt

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare