Hoppa till innehåll
Nyheter
”Det här är beklämmande och oroväckande siffror”

”Det här är beklämmande och oroväckande siffror”

Läkarförbundets arbetsmiljöenkät visar att var tionde tillfrågad läkare har blivit utsatt för hot eller våld från patienter och anhöriga bara under det senaste året. Inom psykiatri har 35 procent av läkarna blivit utsatta, medan motsvarande siffra inom akutsjukvården är 31 procent. 
Nyhet
Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, ser allvarligt på att hot och våld mot läkare är så pass vanligt. Foto: SLF/press

– Det här är beklämmande och oroväckande siffror, men tyvärr är vi inte förvånade. Vi får återkommande vittnesmål från kollegor som har blivit föremål för hot eller våld – och många gånger får de inte den hjälp som de behöver, säger Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna, och fortsätter:

– Det är viktigt att arbetsgivarna med hjälp av rutiner och säkerhetsutbildning stöttar alla läkare och andra vårdanställda.

Läkarförbundets enkätundersökning har gått ut till alla yrkesverksamma medlemmar i hälso- och sjukvården. Cirka 15 900 läkare svarade på enkäten, 42 procent av de tillfrågade.

– Hot och våld får aldrig betraktas som en naturlig del av läkares vardag. Tvärtom är en trygg arbetsmiljö helt central för att läkare ska kunna utföra sitt arbete på ett ändamålsenligt sätt och ge patienterna en god vård, säger Elin Karlsson.

Läs hela rapporten här.


Fler nyheter


Glädjande besked om ny vårdgarantiutredning

– Det är med stor glädje Sjukhusläkarna idag har tagit del av de nya direktiven för utredningen ”Ny och stärkt vårdgaranti – för en tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård”, säger Elin Karlsson ordförande för Sjukhusläkarna.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
”Det här är beklämmande och oroväckande siffror”