Hoppa till innehåll
Nyheter
Ny lag tydliggör vad som är tillåtet vid organdonation

Ny lag tydliggör vad som är tillåtet vid organdonation

Nyligen röstade riksdagen igenom lagförslaget om organbevarande behandling för donation. Därmed skapas ett välkommet förtydligande av vad som är tillåtet att göra inom ett område som tidigare befunnit sig i en juridisk gråzon.
Nyhet
12 december 2018. Riksdagen debatterade och beslutade om ramarna i statens budget för 2019 och hur mycket vart och ett av de 27 utgiftsområdena maximalt får kosta. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till budget för 2019. Översiktsbilder över kammaren. Fullsatt kammare.

– Det rör sig om svåra avvägningar i gränslandet mellan juridik, etik och medicin. Frågan om organdonationer har utretts två gånger de senaste åren, men har inte lett fram till ny lagstiftning förrän nu. De nya reglerna är därför välkomna. Fler som vill donera organ efter döden kommer att få göra det, säger Bengt von Zur-Mühlen, Sjukhusläkarnas förste vice ordförande.

Läs mer här


Fler nyheter
Europeiska läkare kräver att Ahmadreza Djalali ska friges

I samband med ”European Association of Senior Hospital Physicians” (AEMH) och ”European Federation of Salaried Doctors” (Fems) gemensamma årsmöte enades de deltagande organisationerna (AEMH, Fems, CPME, Ceom, EJD, Emsa) att…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
Ny lag tydliggör vad som är tillåtet vid organdonation