Hoppa till innehåll
Nyheter
Sök Sjukhusläkarnas stipendium med fokus på läkares arbetsuppgifter!

Sök Sjukhusläkarnas stipendium med fokus på läkares arbetsuppgifter!

Nyhet

Sjukhusläkarnas forskningsstipendium på 30 000 kronor kommer denna gång att tilldelas en person som studerar hur läkares arbetstid kan utnyttjas på ett bättre sätt än den gör i dag.

Vi vet att läkarresursen inte används optimalt, och att läkare med en bättre arbetsfördelning skulle kunna ägna mer tid åt kärnverksamheten. Alltmer av läkarnas tid läggs på administration och logistik, men även på att utföra arbetsuppgifter som traditionellt inte har utförts av läkare. Det kan handla om ökat ensamarbete utan assistans, att hämta utrustning i förråd, sprita britsar etcetera.

– Med årets stipendium vill vi bidra till forskning eller utvecklingsarbeten där man tittar på hur läkares arbetstid kan utnyttjas bättre, det vill säga på arbetsuppgifter som gagnar våra patienter nu eller i framtiden. Det kan exempelvis handla om: ”task shifting”, nya arbetssätt, en återgång till mer traditionella arbetssätt eller en utvärdering av nuläget, säger Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson.

Den som ansöker om stipendiet ska vara läkare eller läkarstudent. Den sökande ska ha börjat planera för eller inlett ett projekt, vilket syftar till att identifiera arbetssätt som ger läkare mer tid med patienterna. Vi har förlängt ansökningstiden till den 1 februari 2023. Läs mer om Sjukhusläkarnas stipendier här.

Ansökan skickas till:
Sjukhusläkarnas kansli, Wendela Zetterberg
wendela.zetterberg@slf.se
08-790 34 50


Fler nyheterSjukhusläkare: Här är våra största utmaningar just nu

Sjukhusläkarna har hört med representanter för föreningen lokalt för att få en aktuell lägesbild av vilka de största utmaningarna är i dagsläget. Den stora frågan som fortsatt är mest brännande för många är vårdplatsbristen.

”Värre i år jämfört med tidigare år”

Överfulla akutmottagningar, utlokaliserade patienter och korridorvård. Sjukhusläkarna har gjort nedslag, från Skellefteå i norr till Ystad i söder, och hämtat in ögonblicksbilder av läget under storhelgerna från lokalavdelningar i föreningen. På många håll har helgerna varit ovanligt tuffa.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Sök Sjukhusläkarnas stipendium med fokus på läkares arbetsuppgifter!