Hoppa till innehåll
Nyheter
Sök Sjukhusläkarnas stipendium med fokus på läkares arbetsuppgifter!

Sök Sjukhusläkarnas stipendium med fokus på läkares arbetsuppgifter!

Nyhet

Sjukhusläkarnas forskningsstipendium på 30 000 kronor kommer i år att tilldelas en person som studerar hur läkares arbetstid kan utnyttjas på ett bättre sätt än den gör i dag.

Vi vet att läkarresursen inte används optimalt, och att läkare med en bättre arbetsfördelning skulle kunna ägna mer tid åt kärnverksamheten. Alltmer av läkarnas tid läggs på administration och logistik, men även på att utföra arbetsuppgifter som traditionellt inte har utförts av läkare. Det kan handla om ökat ensamarbete utan assistans, att hämta utrustning i förråd, sprita britsar etcetera.

– Med årets stipendium vill vi bidra till forskning eller utvecklingsarbeten där man tittar på hur läkares arbetstid kan utnyttjas bättre, det vill säga på arbetsuppgifter som gagnar våra patienter nu eller i framtiden. Det kan exempelvis handla om: ”task shifting”, nya arbetssätt, en återgång till mer traditionella arbetssätt eller en utvärdering av nuläget, säger Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson.

Den som ansöker om stipendiet ska vara läkare eller läkarstudent. Den sökande ska ha börjat planera för eller inlett ett projekt, vilket syftar till att identifiera arbetssätt som ger läkare mer tid med patienterna. Sista ansökningsdatum är måndag den 10 oktober 2022. Läs mer om Sjukhusläkarnas stipendier här.

För mer information, kontakta:
Elin Karlsson
elin.karlsson@slf.se
073-501 16 30


Fler nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
Sök Sjukhusläkarnas stipendium med fokus på läkares arbetsuppgifter!