Hoppa till innehåll

Nyheter

Covid i flera motioner till FUM

I november är det dags för Läkarförbundets fullmäktige. Sjukhusläkarna vill se att omvänd bevisbörda ska gälla vid smitta av Covid-19, att även diagnoser som inte ingår i ILO:s förteckning ska kunna klassas som arbetsskada och ökad transparens på SKR.

Har du eller kollegan drabbats av fatigue?

För att fler ska få stöd vid post viral trötthet efter insjuknande i covid-19 har Sveriges Arbetsterapeuter tagit fram ett egenvårdsmaterial. Informationen ger tips om vad du själv kan göra under hjärntrötthetens första faser och när du börjar må bättre.

Röster från Sjukhusläkarnas representantskap

Under Sjukhusläkarnas representantskapsmöte passade Sjukhusläkarnas kansli på att samtala med två deltagare om vad som är den viktigaste frågan för sjukvården just nu, samt vad de tar med sig från mötet. Svaret var samstämmigt - ledning och chefskap!

Vård ställs mot forskning

Förutsättningarna för klinisk patientnära forskning måste snabbt förbättras. Då måste forskning måste ses som en del av sjukvårdsproduktionen, skriver Sjukhusläkarna genom Karin Båtelson, Bengt von Zur-Mühlen och Magnus Hellström.

Visselblåsarskyddet – en hjärtefråga

Skydd av tredje part förutsätter ett starkt skydd av den som larmar om missförhållanden. Därför har Sjukhusläkarna arbetat för ett förstärkt visselblåsarskydd i över tio år. Och vi välkomnar EU:s visselblåsardirektiv.

Fler läkare som chefer borde vara självklart

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson skriver tillsammans med chefsföreningens ordförande Tina Crafoord i Dagens Medicin om hur vi med ökat medicinskt ledarskap i sjukvården kan prioritera bättre och öka patientsäkerheten.

Enkäten "Arbetsmiljö i covid-tid"

En enkät om medlemmarnas synpunkter på sin arbetsmiljö skickades under maj 2020 ut till ca 1940 medlemmar i Sjukhusläkarna Göteborg.

”Vi kommer att behöva den här hjälpen”

Vitalis resulterade i totalt 250 programpunkter. I seminariet ”Robotar, AI och ny teknik – hur påverkas morgondagens kompetenser och arbetsuppgifter” diskuterar Karin Båtelson vikten av en AI som kan utvecklas och blir bättre än den mest kompetenta människan tillsammans med …