Hoppa till innehåll

Nyheter

Läkare som chefer - en självklarhet efter pandemin?

Under måndagen 31 augusti startade sändningarna från Reformklubbens digifysiska forum "Folkhälsodalen". Sjukhusläkarna arrangerade tillsammans med Sveriges Läkarförbunds chefsförening seminariet "Läkare som chefer - en självklarhet efter pandemin?"

Sjukhusläkarna välkomnar Tillgänglighetsdelegationen

Regeringen har tillsatt en delegation som ska arbeta för att korta väntetiderna inom vården. Delegationen ska bland annat stötta regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner och utreda en utökad vårdgaranti.

Vi deltar i Vitalis

Eventet pågår 25 till 26 augusti och samlar en mängd seminarier och föreläsningar om digitaliserad vård. Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson medverkar i tre panelsamtal.

Sjukskrivningsprocessen behöver ändras

När kontakten med Försäkringskassan är ett av läkarkårens största miljöproblem behövs omfattande förändringar. Sjukhusläkarna vill därför se sjukintyg som är enkla att fylla i elektroniskt och som innehåller medicinska uppgifter – och en förstärkning av den medicinska kunskapen inom Försäkringskassan.

Sjukhusläkarna står bakom klimatrapport

”De viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan bidrar också till bättre hälsa.” Det lyfts fram i Klimat och hälsa, en sammanställning om aktuellt kunskapsläge för klimatförändringar med påverkan på människors hälsa.

Sensommarwebbinarier med Sjukhusläkarna

När sommaren börjar övergå i höst erbjuds fullt med spännande webbinarier. Först ut är Vitalis – vårdens årliga e-hälsomässa den 25 – 26 augusti. Och tätt därefter följer Folkhälsodalen den 31 augusti - 1 september.

Coronakrisen ökar facklig anslutning

Den fackliga organisationsgraden i Sverige minskar, totalt sett – men vårens Coronakris har istället inneburit en medlemsökning. Det framkommer av en ny rapport om facklig organisering.