Hoppa till innehåll

Nyheter

Röster från Sjukhusläkarnas representantskap

Under Sjukhusläkarnas representantskapsmöte passade Sjukhusläkarnas kansli på att samtala med två deltagare om vad som är den viktigaste frågan för sjukvården just nu, samt vad de tar med sig från mötet. Svaret var samstämmigt - ledning och chefskap!

Vård ställs mot forskning

Förutsättningarna för klinisk patientnära forskning måste snabbt förbättras. Då måste forskning måste ses som en del av sjukvårdsproduktionen, skriver Sjukhusläkarna genom Karin Båtelson, Bengt von Zur-Mühlen och Magnus Hellström.

Visselblåsarskyddet – en hjärtefråga

Skydd av tredje part förutsätter ett starkt skydd av den som larmar om missförhållanden. Därför har Sjukhusläkarna arbetat för ett förstärkt visselblåsarskydd i över tio år. Och vi välkomnar EU:s visselblåsardirektiv.

Fler läkare som chefer borde vara självklart

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson skriver tillsammans med chefsföreningens ordförande Tina Crafoord i Dagens Medicin om hur vi med ökat medicinskt ledarskap i sjukvården kan prioritera bättre och öka patientsäkerheten.

Enkäten "Arbetsmiljö i covid-tid"

En enkät om medlemmarnas synpunkter på sin arbetsmiljö skickades under maj 2020 ut till ca 1940 medlemmar i Sjukhusläkarna Göteborg.

”Vi kommer att behöva den här hjälpen”

Vitalis resulterade i totalt 250 programpunkter. I seminariet ”Robotar, AI och ny teknik – hur påverkas morgondagens kompetenser och arbetsuppgifter” diskuterar Karin Båtelson vikten av en AI som kan utvecklas och blir bättre än den mest kompetenta människan tillsammans med …

”Vi måste vara förberedda på nästa kris”

Reglerad fortbildning, chefer med branschkunskap, och myndighetsbeslut som tas i dialog med SKR, professionen och patientorganisationerna för en bättre implementering. Det är några av synpunkterna som Karin Båtelson lyfter i tankesmedjan SNS:s webbinarium om kunskapsstyrning i vården.

Hur mår du? – om psykisk ohälsa och orsaken

Sjukfallslängden för psykisk ohälsa ökar och specialistläkare har blivit ett högriskyrke, rapporterar Försäkringskassan. Arbetet mot psykisk ohälsa bland läkare måste därför ändras – nu.