Hoppa till innehåll

Nyheter

Nu ligger den retroaktiva löneökningen i regionernas händer

Kollektivavtalet mellan Läkarförbundet, SKR och Sobona är klart. Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson kommenterar avtalet i tidningen Sjukhusläkaren: – Nu får vi se om vi kan lita på regionerna. Den första perioden med en retroaktiv del är sifferlös, och här måste …

”I år behövdes två stipendier”

Att förbättra läkares arbetsmiljö är viktigt. I synnerhet som vi ser en oroande ökning av arbetsrelaterad ohälsa. I år delar Sjukhusläkarna därför ut det årliga stipendiet under temat ”Hållbart arbetsliv”. På grund av pandemin har vi valt att dela ut …

Yrket är underbart men arbetsmiljön gör läkarna sjuka

Det stigande antalet långtidssjukskrivningar bland läkare måste få ett stopp. Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson och Svenska företagsläkarföreningens styrelseledamot Ylva Rangnitt skriver i Dagens Samhälle om hur arbetsmiljön måste förbättras.

Tuff arbetssituation på många håll

Många övertidstimmar, täta jourer och hög belastning. På våra digitala möten med representanter från hela landet hör vi ganska mycket om missförhållanden avseende arbetstider, scheman och andra förändringar som omorganisationer. Har du någon kollega som sagt ifrån och råkat illa …

”Utbetalning av retroaktiv löneskillnad är en självklarhet”

Avtalsrörelsen befinner sig nu på sluttampen. Men att arbetsgivarsidan lyfter frågan om att inte betala ut löneökningarna retroaktivt är inget Sjukhusläkarna välkomnar. – Självklart ska löneökningarna gälla från den 1 april, säger Karin Båtelson. Man kan inte först be om …

Så minskar vi brain-drain vid centraliserad högspecialiserad vård

Inför krav på utbildning utanför de högspecialiserade vårdenheterna och möjliggör för läkare att auskultera på enheterna för att sprida kunskapen vidare. Det är Sjukhusläkarnas förslag för att minska risken för brain-drain och undvika svårigheter att rekrytera nya medarbetare när högspecialiserad …

Slut på postkodlotteriet

Det är inte postadressen som ska avgöra om en patient får tillgång till behandling i tid eller kostsamma läkemedel. Och en sjuk patient ska inte kunna påverka en hel verksamhets eller en regions ekonomi och riskera att inte få effektiv behandling, vilket …