Hoppa till innehåll

Den 5-6 juni har växeln, Medlemsrådgivningen och Medlemsservice stängt. Som medlem kan du själv söka svar på frågor i Läkarförbundets Frågor och svar eller i kunskapsbanken Råd och stöd.

Nyheter

Dina semesterrättigheter under pandemin

Arbetsgivaren kan inte lägga ut kompensationstid som de vill och har inte rätt att tvinga dig ta ut semester med kort varsel. För semester gäller minst åtta veckors framförhållning, och minst fyra veckor när det finns särskilda skäl.

Hela vårdkedjan bör ingå i en kris- och krigsorganisation

Utbildning och övning för all vårdpersonal, katastrofmedicin som en obligatorisk del av läkar- och sjuksköterskeprogrammen, ett nationellt system för lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel och fler vårdplatser. Det är ett par av förslagen i den så kallade Beredskapsutredningens delbetänkande.

”Arbetsmiljön är den sista bastionen”

Arbetsmiljön är den absolut viktigaste frågan menar Andreas Fischer, Sjukhusläkarnas representant i Läkarförbundets Arbetslivsgrupp. – Med minskat inflytande och försämrad löneutveckling är arbetsmiljön den sista droppen och det som kan få de mest luttrade idealisterna inom läkarkåren att tvivla på …

Pandemin visar behovet av goda förutsättningar för forskning

För att lyfta Sverige inom life science-sektorn behövs en ökning av såväl kliniska prövningar som forskande läkare. Då måste klinisk forskning i kombination med arbete som läkare ses som attraktivt, skriver Karin Båtelson och Ann Hermansson i en debattartikel i …

Gemensamt uttalande från nordiska sjukhusläkare om Covid-19

Den Nordiska Överläkarkonferensen hålls varje vår för att utbyta erfarenheter de nordiska länderna emellan. I år blev det ingen konferens på grund av coronapandemin, men istället har man enats om ett uttalande. Tillsammans har svenska Sjukhusläkarna, Norsk overlegeforening, danska Overlaegeforening …

Covid-19 temat för Nordiska Överläkarkonferensen

Idag har Sjukhusläkarna hållit i värdskapet för NordÖl, den Nordiska Överläkarkonferensen. Tillsammans med Norsk overlegeforening, danska Overlaegeforening och finska SELY – Suomen Erikoislääkäriyhdistys, har vi bytt erfarenheter och talat om fortbildning, men framförallt fokuserat på covid-19.

Sjukhusläkarna vill se möjlighet till flexpension

Flexpension möjliggör deltidsarbete i slutet av yrkeslivet. – Genom att avstå andra ekonomiska förbättringar kan man i ett avtal om flexpension stärka individens rätt till deltidstjänstgöring de sista åren av yrkeslivet, och samtidigt förbättra de ekonomiska möjligheterna att gå ner …

Sjukhusläkarna utlyser stipendium för hållbart arbetsliv

Sedan några år tillbaka delar Sjukhusläkarna ut ett stipendium i frågor som är viktiga för vården och sjukhusläkare. Stipendiet på 30 000 kronor är i år ett arbetsmiljöstipendium och utlyses för att skapa mer kunskap om etisk stress och arbetsrelaterad …