Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Nyheter

Sjukskrivningsprocessen behöver ändras

När kontakten med Försäkringskassan är ett av läkarkårens största miljöproblem behövs omfattande förändringar. Sjukhusläkarna vill därför se sjukintyg som är enkla att fylla i elektroniskt och som innehåller medicinska uppgifter – och en förstärkning av den medicinska kunskapen inom Försäkringskassan.

Sjukhusläkarna står bakom klimatrapport

”De viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan bidrar också till bättre hälsa.” Det lyfts fram i Klimat och hälsa, en sammanställning om aktuellt kunskapsläge för klimatförändringar med påverkan på människors hälsa.

Sensommarwebbinarier med Sjukhusläkarna

När sommaren börjar övergå i höst erbjuds fullt med spännande webbinarier. Först ut är Vitalis – vårdens årliga e-hälsomässa den 25 – 26 augusti. Och tätt därefter följer Folkhälsodalen den 31 augusti - 1 september.

Coronakrisen ökar facklig anslutning

Den fackliga organisationsgraden i Sverige minskar, totalt sett – men vårens Coronakris har istället inneburit en medlemsökning. Det framkommer av en ny rapport om facklig organisering.

Långa vårdtider för patienter med covid-19

Den första svenska statistiken över covid-19-patienters sjukhusvård visar på långa vårdtider. 7 dygn var medianvårdtiden för de som vårdats på vanlig sjukhusavdelning och 20 dygn för patienter som även vårdats på intensiven.

Debatt: Rättssäkerheten kräver ett medicinskt perspektiv

För att uppnå rättssäkra bedömningar av medicinska underlag behöver förståelsen för medicinska bedömningar först öka. Det gör vi bäst genom att utöka samarbetet mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, skriver Karin Båtelson och Sten Östenson i Dagens Arena.

”Läkemedel är en viktig del i arbetet”

Shokoufeh Manouchehrpour är Sjukhusläkarnas representant i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik. – Visst har vi fått en utveckling och nått framgångar. Men jag tycker att vi kan bli ännu bättre.