Hoppa till innehåll
Nyheter
Nytt diplom för kliniker belyser vikten av läkares fortbildning

Nytt diplom för kliniker belyser vikten av läkares fortbildning

Specialistläkare ägnar allt färre dagar åt extern fortbildning. För att komma till rätta med problemen krävs att fortbildning regleras nationellt och att verksamheter har en tydlig struktur lokalt. Nu inrättar Sjukhusläkarna ett diplom för att uppmärksamma kliniker som är positiva exempel.
Nyhet
Elin Karlsson och Sjukhusläkarna har tagit initiativ till ett fortbildningsdiplom.
Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, betonar vikten av fortbildning. Foto: Stefan Nilsson/pressbild

– Fortbildning är helt centralt för att läkare ska kunna göra ett bra arbete i vår kunskapsintensiva bransch. Det handlar om att få medarbetarna att trivas, vilja stanna kvar och utvecklas, men framför allt om att kunna erbjuda patienterna en säker vård av god kvalitet, säger Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna.

Nästan var femte specialistläkare uppger i Läkarförbundets senaste fortbildningsenkät (2023) att de under det senaste året inte har ägnat sig åt någon extern fortbildning alls. Den röda tråden i studien är tydlig: antalet dagar som specialistläkare ägnar åt extern fortbildning blir bara färre.

– Vi får återkommande vittnesmål från kollegor runt om i landet om hur fortbildning prioriteras bort, inte minst i besparingstider. Det är beklämmande att det blir sämre och sämre, säger Elin Karlsson.

Sjukhusläkarna driver sedan länge på för att specialistläkares fortbildning ska regleras. För att belysa både arbetsgivarnas och arbetstagarnas ansvar krävs en nationell föreskrift från Socialstyrelsen, som ger parterna tydliga krav att förhålla sig till. Samtidigt är det viktigt att uppmuntra verksamheter som arbetar med fortbildning som en naturlig del av sin vardag. Därför inrättar föreningen nu ett fortbildningsdiplom.

– En tanke är att med tiden utveckla kriterierna ytterligare i linje med våra mål om minst tio dagar med extern fortbildning per år och en halv dag per vecka med intern fortbildning. I ett första skede har vi dock valt att fokusera på vikten av att klinikerna har en tydlig grundstruktur, säger Elin Karlsson.

– Det är allvarligt att regioner satsar stora pengar på fluffiga projekt om policyhantering och liknande, medan det finns uppenbara problem med den medicinska fortbildningen som på många sätt är navet i utvecklingen av sjukvårdens kärnverksamhet. Detta måste ändras i grunden.


Kriterier för fortbildningsdiplomet:

* Alla specialistläkare ska ha en individuell och dokumenterad fortbildningsplan
* Verksamheten ska ha en fortbildningsplan i verksamhetsplanen eller åtminstone transparent i organisationen
* Alla som är i klinisk tjänst ska ha genomgått någon form av medicinskt relevant extern fortbildning under året, undantag ska motiveras
* Struktur ska finnas för att återföra kunskap från externa kurser och kongresser till verksamheten
* Fortbildning ska redovisas i verksamhetsberättelsen för att tydliggöra att det är en viktig del av verksamheten
* Kontinuerlig intern utbildning en till två gånger i månaden

Kliniker/verksamheter kan från och med den 1 januari 2024 ansöka hos Sjukhusläkarna om att få diplomet. Ansökningar ska skickas till:

Wendela Zetterberg, kansliansvarig
wendela.zetterberg@slf.se
08-790 34 50


Fler nyheterInspirerande samtal på repskapet

Sambandet mellan antal vårdplatser och dödsfall, EU-direktiv för dygnsvila och vikten av att läkare är chefer i sjukvården. Sjukhusläkarnas representantskap i Stockholm bjöd in till initierade och engagerade samtal i flera brännande sjukvårdspolitiska frågor.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Nytt diplom för kliniker belyser vikten av läkares fortbildning