Hoppa till innehåll
Nyheter
Nytt stipendium ska bidra till ny kunskap om läkares arbetsplatser

Nytt stipendium ska bidra till ny kunskap om läkares arbetsplatser

Sjukhusläkarna utlyste hösten 2023 ett nytt stipendium, som syftar till att bidra till ny kunskap om vikten av att läkare har lugna kontor utan störningsmoment sett ur ett arbetsmiljö- och produktivitetsperspektiv.
Nyhet
Elin Karlsson, Sjukhusläkarna, efterlyser mer kunskap om läkares administrativa arbetsplatser.
Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, betonar betydelsen av att läkare har arbetsplatser som säkerställer en god arbetsmiljö. Foto: Heléne Grynfarb/pressbilder

Sjukhusläkarna delar ut stipendier i frågor som är viktiga för sjukvården i allmänhet och sjukhusläkare i synnerhet. Denna gång har föreningen valt att fokusera på läkares behov av hjärnvänliga, patientnära arbetsplatser, som gör det möjligt för läkarna att stänga om sig och jobba i lugn miljö.

– Det borde vara självklart att läkare ska ha en egen arbetsplats, som säkerställer både våra behov av att kunna jobba utan störningsmoment och kraven på sekretess. Det är viktigt att ta hänsyn till detta när nya sjukhus byggs. Tyvärr experimenteras det allt mer med öppna kontorslandskap och liknande lösningar. Vi vill bidra till att öka kunskapen inom detta område, säger Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna.

Läkare och läkarstudenter som planerar eller har påbörjat ett forsknings- eller utvecklingsprojekt om läkares administrativa arbetsplatser kunde söka stipendiet, som är på 30 000 kronor.

– Läkare dikterar och skriver journalanteckningar, diskuterar med och handleder kollegor, skriver remisser och ringer patienter – en stor del av vårt arbete är inte lämpad att göra på arbetsplatser som har tagits fram för traditionellt kontorsarbete. Med stipendiet vill vi stötta ett projekt som ger oss mer fakta på bordet, säger Elin Karlsson.

OBS! Det går inte längre att söka detta stipendium. Sista ansökningsdag var den 12 februari 2024.


Fler nyheter


Glädjande besked om ny vårdgarantiutredning

– Det är med stor glädje Sjukhusläkarna idag har tagit del av de nya direktiven för utredningen ”Ny och stärkt vårdgaranti – för en tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård”, säger Elin Karlsson ordförande för Sjukhusläkarna.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Nytt stipendium ska bidra till ny kunskap om läkares arbetsplatser