Hoppa till innehåll
Nyheter
Sjukhusläkarna laddar inför diskussion om mer nationell styrning i sjukvården

Sjukhusläkarna laddar inför diskussion om mer nationell styrning i sjukvården

I mitten av mars är det dags för Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte. Jean-Luc af Geijerstam, ordförande för vårdansvarskommittén, är inbjuden till mötet för att berätta om utredningen om ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården.
Nyhet
Jean-Luc af Geijerstam, ordförande för vårdansvarskommittén.
Jean-Luc af Geijerstam, ordförande för vårdansvarskommittén, är en av gästerna på fullmäktigemötet. Foto: Pressbilder

Fullmäktigemötet, som äger rum den 14 och 15 mars i Stockholm, är föreningens högsta beslutande organ och samlar styrelsen och företrädare för lokalavdelningar runt om i landet. Deltagarna träffas för att diskutera aktuella ämnen och besluta om vilka frågor som föreningen ska prioritera under det kommande verksamhetsåret.

Jean-Luc af Geijerstam, som till vardags är generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, fick i somras uppdraget att leda den parlamentariska kommitté som ska utreda ett helt eller delvis huvudmannaskap för sjukvården.

Sjukhusläkarna lämnade i början av året in ett formellt svar i en öppen konsultation som vårdansvarskommittén bjudit in till. I svaret betonade föreningen att dagens sjukvårdsorganisation i Sverige leder till ojämlik vård. I strid med hälso- och sjukvårdslagens skrivningar om vård på lika villkor för hela befolkningen finns enorma skillnader i sjukvårdens kapacitet, tillgänglighet och prioriteringar.

Föreningen ser inga hinder att regioner kvarstår som utförare av sjukvården, men det politiska ansvaret för vården bör ligga på statlig nivå för att kunna säkerställa en jämlik vård av hög kvalitet.

När Jean-Luc af Geijerstam besöker fullmäktigemötet ska frågan diskuteras närmare.

Andra gäster på fullmäktigemötet är Harriet Wallberg, läkare och professor i fysiologi, som leder utredningen om krav på kontinuerlig fortbildning för vårdpersonal, samt barnläkaren Kristina Henriksson, som fick Sjukhusläkarnas arbetsmiljöstipendium 2020, och hennes handledare Emma Brulin.


Fler nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Sjukhusläkarna laddar inför diskussion om mer nationell styrning i sjukvården