Hoppa till innehåll
Nyheter
Inspirerande samtal på repskapet

Inspirerande samtal på repskapet

Sambandet mellan antal vårdplatser och dödsfall, EU-direktiv för dygnsvila och vikten av att läkare är chefer i sjukvården. Sjukhusläkarnas representantskap i Stockholm bjöd in till initierade och engagerade samtal i flera brännande sjukvårdspolitiska frågor.
Nyhet
Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna.
Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, höll i trådarna på mötet. Foto: Pressbild

Representantskapet, eller repskapet som det ofta kallas, är ett rådgivande sammanträde som anordnas en gång per år. Mötet är ett tillfälle för styrelse och representanter för lokalavdelningar att träffas, utbyta idéer och erfarenheter och ta del av olika dragningar från inbjudna gäster.

Jonathan Siverskog, hälsoekonom och forskare på Uppsala universitet, gjorde en presentation om en ny studie, som visar att en extra vårdplats leder till plus tre år i full hälsa (QALYs), samtidigt som tre neddragna vårdplatser medför ett dödsfall mer per år. 

– Vi har inte en studiedesign som gör att vi kan se en kausal effekt, men baserat på observationer är sambandet ändå tydligt.

Han redogjorde för olika beräkningar på hur personalens tid för patientarbete trängs undan av byråkrati och dokumentation.

– Vi måste veta vilken nytta nya rutiner har innan de införs, så att nyttan kan ställas mot kostnaden.

Matilda Edrén och Ann Garö, som arbetar med förhandlingsfrågor på Läkarförbundets avdelning för arbetsliv och juridik, besökte mötet och informerade om de nya reglerna för läkarnas dygnsvila. Från och med den 1 februari ska medarbetare ha elva timmar sammanhängande vila under varje 24-timmarsperiod, och arbete och vila ska alterneras. Det finns dock möjligheter att göra vissa undantag, exempelvis vid störningar under beredskap och oförutsedda händelser. Grundregeln är att det ska finnas särskilda skäl. Arbetsgivaren ska först ha prövat alla andra tänkbara lösningar.

– En central del som inte har funnits på samma sätt tidigare är den kompenserande vilan, som man ska få ut om man inte får sin elva timmar långa dygnsvila, säger Matilda Edrén.

Stella Cizinsky, överläkare, verksamhetschef och författare, föreläste på temat ledarskap och vikten av att sjukvårdens verksamheter leds av närvarande medicinskt kompetenta chefer. Hon betonade att läkare har ett stort ansvar i sjukvården och måste få mer inflytande.

– Ansvar för organisation måste kopplas till kunskap, tydliga uppdrag och rätt kompetens, säger hon.


Fler nyheter


Glädjande besked om ny vårdgarantiutredning

– Det är med stor glädje Sjukhusläkarna idag har tagit del av de nya direktiven för utredningen ”Ny och stärkt vårdgaranti – för en tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård”, säger Elin Karlsson ordförande för Sjukhusläkarna.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare