Hoppa till innehåll

Stipendier

Kvinnliga Läkares Förening förvaltar och delar ut medel ur ”Kvinnliga Läkares Förenings Stiftelse” (Tidigare känd som Kvinnliga Läkares Klubbs Hjälpfond).

Medel ur stiftelsen ”Kvinnliga Läkares Förenings Stiftelse” (Tidigare känd som Kvinnliga Läkares Klubbs Hjälpfond) kan sökas av kvinnliga läkare. Nedan följer mer information samt länk till ansökningsblankett.

OBS våren 2023 kommer ansökningsperioden förskjutas till 15 maj då ansökningsblanketten uppdateras.

Kvinnliga Läkares Förenings Stiftelse - ändamål:

  • Att genom understöd främja vård av ålderstigna eller sjuka svenska kvinnliga läkare, som därav äro i behov. I särskilt ömmande fall kan hjälp lämnas till i Sverige bosatt, utländsk kvinnlig läkare.

Sammanfattning av kriterier för utdelning

Stipendium kan sökas av kvinnlig läkare som är sjuk eller gammal och behöver stöd för vård. Enligt stadgar delas stipendium i första hand ut till svenska kvinnliga läkare.

Om stipendium söks av en icke-medlem av KLF ska hjälpbehovet styrkas av en medlem.

Ansökningar behandlas två gånger per år. Sista ansökningsdatum är 15 mars respektive 15 oktober, ansökningarna behandlas på nästkommande möte och utbetalning sker därefter om stipendium beviljas. OBS våren 2023 kommer ansökningsperioden förskjutas till 15 maj då ansökningsblanketten uppdateras. Prioritering mellan sökanden kan komma att ske beroende på hur stort ekonomiskt utrymme för utdelning som finns vid det aktuella söktillfället. Välskrivna ansökningar med ett tydligt syfte och kostnadsplan prioriteras.

Vi vill påminna om att vi är skyldiga att spara alla dokument gällande ansökningar. För din integritets skull undanber vi oss information som vi inte efterfrågat, som exempelvis bankutdrag eller kopior på sjukintyg. Om vi önskar komplettering så hör vi av oss!

Ansökningsblanketten uppdateras. Vill du ha mail om när den är uppdaterad maila sofia.kuhner@kvinnligalakare.se.

Ansökningar skickas per post eller mejl till stiftelseansvarig i KLF:

Anne González
Skogsängsvägen 24
192 54 Sollentuna

Har du frågor, maila vår stiftelseansvarig: Anne González

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare