Hoppa till innehåll

Stipendier

Kvinnliga Läkares Förening förvaltar och delar ut medel ur ”Kvinnliga Läkares Förenings Stiftelse” (Tidigare känd som Kvinnliga Läkares Klubbs Hjälpfond).

Medel ur stiftelsen ”Kvinnliga Läkares Förenings Stiftelse” (Tidigare känd som Kvinnliga Läkares Klubbs Hjälpfond) kan sökas av kvinnliga läkare. Nedan följer mer information samt länk till ansökningsblankett.

Deadline för ansökningsperiod vår är 15/3 och för höst 15/10, ansökningarna behandlas på nästföljande styrelsemöte och vid beviljat stipendium skickas pengarna så fort som möjligt efter beslut.

Kvinnliga Läkares Förenings Stiftelse - ändamål:

  • Att genom understöd främja vård av ålderstigna eller sjuka svenska kvinnliga läkare, som därav äro i behov. I särskilt ömmande fall kan hjälp lämnas till i Sverige bosatt, utländsk kvinnlig läkare.

Ansökningsblankett PDF laddas ner HÄR!

https://drive.google.com/file/d/1xqkoydj1bC-z7uB2n1jVspCWhcy_Rgfy/view?usp=sharing

Ansökningar behandlas två gånger per år. Sista ansökningsdatum är 15 mars respektive 15 oktober, ansökningarna behandlas på nästkommande möte och utbetalning sker därefter om stipendium beviljas. Prioritering mellan sökanden kan komma att ske beroende på hur stort ekonomiskt utrymme för utdelning som finns vid det aktuella söktillfället. Välskrivna ansökningar med ett tydligt syfte och kostnadsplan prioriteras. Ansökningarna måste vara tydligt textade eller datorskrivna.

Inskickade ansökningar till KLFS registreras och läses i sin helhet av stipendieansvarig ledamot samt ytterliggare en ledamot i styrelsen KLF.

KLFs styrelse i sin helhet beslutar om medel beviljas men kommer inte att ha kännedom om den sökandes identitet.

Ansökt belopp kan beviljas i sin helhet eller delvis. Efter att medel delats ut ska den sökande redovisa vad medlen använts till med verifikationer i orignal alternativt vidimerade kopior till KLF inom ett år från att medel har beviljats, dessa skickas per post till nedanstående adress. Mottagare som inte redovisar kan komma att återkrävas på hela eller delar av det utbetalda beloppet.

Vi vill påminna om att vi är skyldiga att spara dokument gällande ansökningar. Vi sparar sökandes ansökan i sin helhet i max 12 månader. Därefter raderas de personuppgifter som inte behövs för arkivering av beslut. Kontaktuppgifter till stipendiater sparas enligt bokföringslagen i 7 år. Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Komplett ansökan skickas per brev till stipendieansvarig:

Sofia Kühner

Samaritgränd 7, 118 53 Stockholm

Har du frågor, maila vår stiftelseansvarig på stipendie@kvinnligalakare.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare