Hoppa till innehåll

Stipendier

Kvinnliga Läkares Förening förvaltar och delar ut medel ur ”Kvinnliga Läkares Förenings Stiftelse” (Tidigare känd som Kvinnliga Läkares Klubbs Hjälpfond).

Medel ur stiftelsen ”Kvinnliga Läkares Förenings Stiftelse” (Tidigare känd som Kvinnliga Läkares Klubbs Hjälpfond) kan sökas av kvinnliga läkare. Nedan följer mer information samt länk till ansökningsblankett.

Tidigare fanns möjlighet att söka medel ur stiftelsen ”Karolina Widerströms Donationsfond”. Denna stiftelse är under avvecklad och det är inte längre möjligt att söka medel ur fonden.

Kvinnliga Läkares Förenings Stiftelse - ändamål:

  • Att genom bidrag främja vård av ålderstigna eller sjuka svenska kvinnliga läkare, som därav äro i behov. I särskilt ömmande fall kan hjälp lämnas till i Sverige bosatt, utländsk kvinnlig läkare
  • Att genom bidrag främja kvinnliga läkares deltagande i kongresser inom och utom Sverige för att därigenom skapa förutsättningar för ett ökat informations- och kunskapsutbyte på områden av särskilt intresse för kvinnliga läkare

Vi vill påminna om att vi är skyldiga att spara alla dokument gällande ansökningar i sju år. För din integritets skull undanber vi oss information som vi inte efterfrågat, som exempelvis bankutdrag eller kopior på sjukintyg. Om vi önskar komplettering så hör vi av oss!

Sammanfattning av kriterier för utdelning, avseende ändamål 1

Stipendium kan sökas av kvinnlig läkare som är sjuk eller gammal, men även av kvinnlig läkare med sjukdoms- eller utbrändhetssymtom som kan leda till arbetsoförmåga. Enligt stadgar delas stipendium i första hand ut till svenska kvinnliga läkare (v.g. se ovanstående utdrag ur stiftelsens stadgar)

Stipendium beviljas bland annat för ekonomiska svårigheter till följd av sjukdom eller ålderdom, samt för vård, behandling, hjälpmedel och dylikt. Stipendium kan även beviljas för utbildnings- eller utvecklingsaktivitet som har sådant värde för stipendiaten att deltagandet bedöms ha en förebyggande effekt mot sjukdom och arbetsoförmåga t.ex. ledarskapsutveckling, professionell utveckling eller personlig utveckling.

Ansökningar behandlas två gånger per år. Sista ansökningsdatum är 15 mars respektive 15 oktober, ansökningarna behandlas på nästkommande möte och utbetalning sker därefter om stipendium beviljas. Maximal stipendiesumma är 10.000 kronor. Stipendium från denna stiftelse kan av samma person högst erhållas två gånger under en femårsperiod. Prioritering mellan sökanden kan komma att ske beroende på hur stort ekonomiskt utrymme för utdelning som finns vid det aktuella söktillfället. Välskrivna ansökningar med ett tydligt syfte och kostnadsplan prioriteras.

Ansökningsblankett

Ansökningar skickas per post till stiftelseansvarig i KLF:

Anne González
Skogsängsvägen 24
192 54 Sollentuna

Har du frågor, maila vår stiftelseansvarig: Anne González

Sammanfattning av kriterier för utdelning, avseende ändamål 2

Stipendium kan sökas av kvinnlig läkare som önskar delta i kongress som bedöms skapa förutsättningar för ett ökat informations- och kunskapsutbyte på områden av särskilt intresse för kvinnliga läkare. Exempelvis MWIAS kongress, KLFs vår och höstmöten eller liknande. Vid frågor kontakta stipendie@kvinnligalakare.se.

Stipendium beviljas för kursavgift, resekostnader och boende i samband med kongressen.

Ansökningar behandlas två gånger per år. Sista ansökningsdatum är 15 mars respektive 15 oktober, ansökningarna behandlas på nästkommande möte och utbetalning sker därefter om stipendium beviljas. Ansökan måste vara stiftelseansvarig till handa innan kongressen äger rum. Maximal stipendiesumma är 10.000 kronor. Stipendium från denna stiftelse kan av samma person högst erhållas två gånger under en femårsperiod. Prioritering mellan sökanden kan komma att ske beroende på hur stort ekonomiskt utrymme för utdelning som finns vid det aktuella söktillfället. Välskrivna ansökningar med ett tydligt syfte och kostnadsplan prioriteras.

Ansökningsblankett

Ansökningar skickas per post till stiftelseansvarig i KLF:

Anne González
Skogsängsvägen 24
192 54 Sollentuna

Har du frågor, maila vår stiftelseansvarig: Anne González

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar