fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

Karolina Widerström var Sveriges första kvinnliga läkare, utexaminerad 1888. Då var kvinnlig rösträtt, rätt till tjänst och lika lön på dagordningen. Kommittén blev Kvinnliga Läkares Klubb, ombildad 1969 till Kvinnliga Läkares Förening. 1976 blev KLF en intresse- och delförening i Läkarförbundet.

Idag är Sveriges Kvinnliga Läkares Förening, KLF, en av de största intresseföreningarna inom Läkarförbundet med ca 1500 medlemmar. KLF är öppen för såväl kvinnliga läkare som kvinnliga läkarstuderande. Läs om vår målsättning.

Läkarkåren består idag till nästan hälften av kvinnor. Trots detta är det fortfarande framförallt män som intar ledande positioner och manliga läkare tjänar mer än kvinnliga läkare på nästan alla positioner inom läkarkåren. Kvinnliga läkare är sjukskrivna i större utsträckning än manliga läkare, och var fjärde kvinnlig AT-läkare upplever sig diskriminerad på grund av kön.

Värderingen av vårt arbete, inom klinik, forskning och ledarskap måste ske utifrån jämställda principer. Verkligheten lämnar mycket övrigt att önska. Det är en myt att sjunkande status och lön inom yrket beror på en ökad andel kvinnor i professionen. Det finns ingen naturlag som sätter löner och utstakar karriärer. Det finns bara sociala krafter – som kan påverkas!

Den kvinnliga patienten har länge levt i en undanskymd tillvaro. Vi tror att en genusmedvetenhet hos läkarkåren leder till en ökad förståelse för våra patienter.

Arbetsredskap

  • Vi svarar på remisser från Läkarförbundet.
  • Vi lämnar in motioner till Läkarförbundets fullmäktige.
  • Vi bevakar Läkarförbundets handlande i för oss viktigafrågor och agerar för att våra synpunkter förs fram.
  • Vi ordnar kurser, möten och föreläsningar.
  • Vi gör en medlemstidning, Karolina, som utkommer 4 gånger om året.
  • Vi skriver artiklar i olika tidningar.
  • Vi syns i sociala medier i frågor som rör kvinnliga läkares arbetsvillkor och genusmedicin

Stadgar

Våra stadgar kan du läsa här

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem