Hoppa till innehåll

Styrelse

Sofia Kühner
Ordförande , Höglandssjukhuset Eksjö


ST-läkare i Anestesi och intensivvård på Södersjukhuset. Jag har hela tiden haft ett fascination för vad som händer i mötet mellan yrkesrollen, individen, samhällets strukturer och andra medmänniskor. Mitt intresse för mänskliga möten, medicinsk etik och jämlik vård är något som följt mig genom studierna och yrkeslivet, inte minst genom många utbyten utomlands och engagemang i olika student- och yrkesföreningar. Jag deltar i en forskargrupp som undersöker förekomsten av könsdiskriminering på läkarprogrammet. Jag är mycket tacksam för förtroende och ödmjuk inför ansvaret som ordförande rollen innebär. Mitt mål är att verka för att gemenskapen i styrelsen samt inom föreningen i stort ska vara stark och framförallt stärkande. För mig är det viktigt att KLF verkar för konkreta insatser för en mer jämställd vård och ett jämställt arbetsliv men underskattar inte hur mer diffusa eller vardagliga händelser kan ge ringar på vattnet och positiva effekter på sätt som inte gick att föreställa sig.

Agnes Andreason
Vice ordförande

Jag arbetar som ST-läkare på Knivsta Läkargrupp, tidigare gjort AT-tjänst på Falu Lasarett och tog examen från läkarprogrammet i Uppsala våren 2018. Jag är uppvuxen i en by norr om Falun. Av alla viktiga jämställdhetsfrågor är det våld mot kvinnor och frågor som rör reproduktiv hälsa som engagerar mig mest. Jag har tidigare läst genusvetenskap och varit aktiv i flera andra ideella organisationer. För tillfället är jag huvudredaktör för KLFs medlemstidning Karolina.

Jenny Andersson
Styrelseledamot

Mitt intresse för genusfrågor väcktes redan under min grundutbildning. Jag disputerade 2012 och min avhandling fick titeln “Genusgörande och läkarblivande” och handlar om hur våra föreställningar och förväntningar om kön får konsekvenser i kliniken; för medicinska bedömningar, handläggning och bemötande av våra patienter, för vår professionella utveckling som studenter och senare i våra arbetsliv som läkare. Jag har fortsatt ett brett och stort intresse för professions-, patient- och utbildningsfrågor och hoppas kunna bidra i det fortsatta arbete som alltjämt behövs för att uppnå såväl jämställdhetspolitiska ambitioner som uppsatta kunskapsmål. Idag arbetar jag som specialistläkare i Allmänmedicin och som lärare, handledare och forskare vid Umeå Universitet. Att bidra till KLFs viktiga arbete känns ärofyllt, roligt och självklart. 

 

Kerstin Hellgren
Styrelseledamot

Kajsa Gisecke

kajsa.gisecke@kvinnligalakare.se

Ledamot och redaktör i KLF. Med.dr i anestesi och intensivvård. Arbetat som anestesiolog i olika roller, kliniker, studierektor, forskare, verksamhetschef under ca 40 år. Inom läkemedelsindustrin som ”medical director worldwide” i två år. Auskulterat i USA och England. Startade Remeoklinilken för långvarigt kritiskt sjuka 2013. Har varit jämställdhetsombud i flera år på NKS. Anser att vi måste arbeta hårdare med jämställdheten och ledarskapsfrågor för en bättre arbetsmiljö inom vården, på många plan.

Ebba Eilertz

Ebba.eilertz@kvinnligalakare.se

AT-läkare, Skövde . Alltid gillat att utmana min omgivning till normkritiskt tänkande och intresseras av hur samhället i stort, vården däribland, präglas av förväntade könsroller.  Brinner extra för global kvinnohälsa och våld i hemmet och hur vi som vårdpersonal kan identifiera det. Är tacksam och ärad att vara del av KLFs styrelse och det viktiga arbete föreningen gör, och ser fram emot att få arbeta för såväl jämställd vård som arbetsmiljö på ett strukturellt och konkret plan.

Maja Wiechel

maja.wiechel@kvinnligalakare.se

Väldigt nybakad både som läkare och i styrelsen! Tog examen i januari 2023 och underläkarvikarierar nu inom beroendepsykiatrin i väntan på AT, vilket känns otroligt meningsfullt. Mitt engagemang i både beroendevård och kvinnorättsfrågor bottnar sig nog i att det helt enkelt brinner till i mig när jag exponeras för hur orättvis både världen och vården är. Hoppas kunna ägna resten av mitt yrkesliv och liv åt att hjälpa utsatta människor på olika sätt.

Isabella Lindén

isabella.linden@kvinnligalakare.se

ST-läkare i internmedicin på Mora lasarett. Gillar ordning och reda varvid kassörsrollen passar mig utmärkt. Inspireras av kompetenta personer i min omgivning och i synnerhet den samling drivna kvinnor som finns inom föreningen. Har fler än en gång gått på niten att lägga mitt engagemang där det inte fått gehör. Därför känns det, till dess något så självklart som jämställda möjligheter och villkor för läkare och patienter oavsett kön är verklighet, oerhört hedersamt att få vara en del av styrkan i det kollektiv som KLF utgör.

Caroline Brever

caroline.brever@kvinnligalakare.se

ST-läkare I anestesi och intensivvård i Västerås, boende i Stockholm. Som tidigare

sjuksköterska skrev jag min C-uppsats om det akuta bemötandet av våldtagna kvinnor.

SRHR-frågor och kvinnlig utsatthet har alltid intresserat mig, vilket bidrog till att jag under

läkarutbildningens valbara kurs i mänskliga rättigheter skrev ett arbete om the Global Gag

Rule. Utöver dessa frågor har jag ett stort intresse för ledarskapsfrågor och ekonomi. Jag är övertygad om att fler kvinnliga läkare behövs på ledande positioner inom hälso- och

sjukvården. Jag anser även att ökad ekonomisk kunskap för kvinnor medför starkare

autonomi professionellt såväl som privat.

Astrid Westling

astrid.westling@kvinnligalakare.se

AT-läkare i Mora, för närvarande på Älvdalens VC. Kommer från Göteborg, pluggat i Umeå och har nu hamnat på mitten i Dalarna. Jag har erfarenhet från olika styrelser, senast som ordförande i AT-Vasan. Jag tycker det är en självklarhet att på något vis engagera mig ideellt i föreningar som står i linje med mina värderingar och på så vis kändes det enkelt att tacka ja till frågan om att komma med i KLFs styrelse. På fritiden vill jag gärna komma ut i naturen, läsa bra böcker eller spela spel.

Jessica Norberg

jessica.norberg@kvinnligaläkare.se

Specialistläkare inom hud- och könssjukdomar och läkarchef på Älvsjö Hudmottagning söder om Stockholm. Tidigare har jag arbetat många år inom psykiatrin, men fullföljde inte den ST-tjänstgöringen. Jag har under årens lopp kommit att intressera mig mer och mer för ledarskapsfrågor och tycker det är viktigt med fler kvinnliga läkare på makt- och chefspositioner i samhället. Jag brinner för frågor om läkares arbetsmiljö i allmänhet och förutsättningar för jämställdhet inom arbetsliv och löneutveckling i synnerhet. På fritiden sjunger jag jazz och deltog som 16-åring i Melodifestivalen 1995.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare