Hoppa till innehåll

Styrelse

Sofia Kühner
Ordförande , Höglandssjukhuset Eksjö


ST-läkare i Anestesi och intensivvård på Höglandssjukhuset i Eksjö. Jag har hela tiden haft ett fascination för vad som händer i mötet mellan yrkesrollen, individen, samhällets strukturer och andra medmänniskor. Mitt intresse för mänskliga möten, medicinsk etik och jämlik vård är något som följt mig genom studierna och yrkeslivet, inte minst genom många utbyten utomlands och engagemang i olika student- och yrkesföreningar. Jag deltar i en forskargrupp som undersöker förekomsten av könsdiskriminering på läkarprogrammet. Jag är mycket tacksam för förtroende och ödmjuk inför ansvaret som ordförande rollen innebär. Mitt mål är att verka för att gemenskapen i styrelsen samt inom föreningen i stort ska vara stark och framförallt stärkande. För mig är det viktigt att KLF verkar för konkreta insatser för en mer jämställd vård och ett jämställt arbetsliv men underskattar inte hur mer diffusa eller vardagliga händelser kan ge ringar på vattnet och positiva effekter på sätt som inte gick att föreställa sig.

Agnes Andreason
Vice ordförande

Jag arbetar som ST-läkare på Knivsta Läkargrupp, tidigare gjort AT-tjänst på Falu Lasarett och tog examen från läkarprogrammet i Uppsala våren 2018. Jag är uppvuxen i en by norr om Falun. Av alla viktiga jämställdhetsfrågor är det våld mot kvinnor och frågor som rör reproduktiv hälsa som engagerar mig mest. Jag har tidigare läst genusvetenskap och varit aktiv i flera andra ideella organisationer. För tillfället är jag huvudredaktör för KLFs medlemstidning Karolina.

Jenny Andersson
Styrelseledamot

Mitt intresse för genusfrågor väcktes redan under min grundutbildning. Jag disputerade 2012 och min avhandling fick titeln “Genusgörande och läkarblivande” och handlar om hur våra föreställningar och förväntningar om kön får konsekvenser i kliniken; för medicinska bedömningar, handläggning och bemötande av våra patienter, för vår professionella utveckling som studenter och senare i våra arbetsliv som läkare. Jag har fortsatt ett brett och stort intresse för professions-, patient- och utbildningsfrågor och hoppas kunna bidra i det fortsatta arbete som alltjämt behövs för att uppnå såväl jämställdhetspolitiska ambitioner som uppsatta kunskapsmål. Idag arbetar jag som specialistläkare i Allmänmedicin och som lärare, handledare och forskare vid Umeå Universitet. Att bidra till KLFs viktiga arbete känns ärofyllt, roligt och självklart. 

Kocere Ceylan
Sekreterare

Kocere heter jag och tog examen från läkarprogrammet i Umeå juni 2020. Under min studietid var jag aktiv i Kvinno- och tjejjouren i Umeå. Efter examen flyttade jag till Stockholm och arbetar nu som underläkare innan AT. Efter flytten till Stockholm saknade jag ett ideellt engagemang och det kändes självklart att fortsätta kämpa för kvinnofrågor, denna gång med fokus på en jämställd vård och lika villkor för kvinnliga läkare. Jag är stolt över att ha blivit invald i styrelsen och hoppas kunna bidra med nya perspektiv och idéer till denna viktiga förening!

 

HK Ninge
Internationell sekreterare

Hanna-Klara Ninge heter jag men kallas för HK. Är nyinflyttad läkarstudent i Kalmar, feminist och har ett hbtq-perspektiv. Som många andra kvinnor har jag upplevt både härskartekniker och osynliggörande inom tidigare arbetsliv och även nu under utbildningen. Därför engagerar jag mig i KLF och blev invald i styrelsen 2020. För mig är KLF en självklar plattform för att bedriva ett utvecklingsarbete kring genus och jämställdhet i läkarrollen. Jag är stolt över att kunna bidra med mitt perspektiv som studerande och ser fram emot att vara en del av KLF. Jag tror på att engagemang, klokskap och ett jävlar anamma kan göra skillnad. Gör du?

Amanda Hansen
Chefredaktör Karolina

Jag blev medlem i KLF när jag gick termin 2 på läkarprogrammet och har med stort intresse tagit del av föreningens arbete via medlemstidningen Karolina. Nu när jag börjar närma mig slutet av utbildningen tog jag steget och sökte till få vara en del av föreningens styrelse. Jag är tacksam över att ha fått förtroendet, och ser fram emot att mer aktivt få arbeta med KLFs hjärtefrågor jämte så många inspirerande människor och kollegor som är aktiva i denna förening. I bakgrunden har jag en examen i journalistik och gillar att skriva, läsa och lära mig nya saker. Jag tycker att det känns viktigt att göra det man kan och orkar för att bidra till en positiv förändring för både sig själv och andra. Som kvinna och snart färdig läkare som ska ut i yrkeslivet är viktigt för mig att KLFs intressen fortsätter att bevakas och försvaras outtröttligt.

Nathalie Paterson
Styrelseledamot

Jag heter Nathalie Paterson och avslutar nu termin 9 på Karolinska Institutet. Sedan två år tillbaka arbetar jag extra som undersköterska på förlossningen, där mitt intresse för kvinnofrågor växt ytterligare till följd av de orättvisor jag bevittnat inom kvinnovården. Jag är tacksam för att jag fått förtroendet att ingå i KLFs styrelse, och därmed kunna arbeta mer aktivt med dessa frågor.

Maja Bradic Lindh
Styrelseledamot, Helsingborgs lasarett

Maja heter jag och är trebarnsmamma och internmedicinare och onkologi specialistläkare med bred erfarenhet i utredning och behandling av olika cancertyper. Har passion för forskning och vetenskap och är disputerad i cancer cellbiologi och resistensmekanismer under målriktad behandling mot cancer på Cancer Centrum Karolinska. Just nu är jag Lungklinikens chef i Helsingborgs lasarett och bär huvudansvar för alla lungpatienter och lungcancerpatienter.

Min resa genom svenska vårdsystemet som kvinnlig läkare och forskare var inte helt enkelt och detta framför allt pga. fördomar om läkare som inte är födda i Sverige bland patienter men även bland svenska läkarkollegor. Jag önskade att jag kunde ändra detta negativa till det positiva och fick chansen när jag blev en av styrelseledamot i KLF!

Att kämpa mot alla sorter diskriminering och rasism, och framför allt mot diskriminering och rasism mot kvinnor och kvinnliga läkare, ligger mitt hjärta nära och jag är högst motiverat att sprida kunskap om demokrati och bidra på alla sätt jag kan för ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle vi alla och våra barn lever i.

Kerstin Hellgren
Styrelseledamot

Information kommer.

Information kommer.

Aleksandra Kretkowska
Styrelseledamot, Södra Dalarna

Vad är mest spännande om läkaryrket? Att man kan göra skillnad! 

Det är varför jag ville engagera mig i KLFs arbete och påverka kvinnors situation i vården ännu mer.

Aleksandra heter jag och jag kommer från Polen. Sedan 1,5 år tillbaka har jag flyttat till Sverige, redan som legitimerad läkare, och aktuellt tjänstgör jag som BT-läkare i södra Dalarna. I framtiden skulle jag vilja fortsätta min läkarutbildning inom vuxenpsykiatri.

Det betyder mycket för mig att jag fick en chans att sitta i KLFs Styrelse och samarbeta med många inspirerande kvinnor samt att bidra till kampen om jämställdhet både när det gäller kvinnliga patienters samt kvinnliga läkares perspektiv. 

Linnea Rusek
Styrelseledamot

Linnéa Rusek heter jag, och är feminist, vegan, andra generationens invandrare, trebarnsförälder och st läkare inom gynekologi och obstetrik. 

Jag har ett genuint politiskt feministiskt intresse och engagemang för kvinnosjukvård. Visste du till exempel att mödradödlighet i Sverige idag är kraftigt överrepresenterad bland utlandsfödda? Detta vill jag synliggöra och ändra på! 

Surrogatmödraskap är en fråga som engagerar mig djupt. 

I den mån jag har möjlighet ges mina barn en könsneutral uppfostran, för att de inte ska behöva leva under de könsnormer som råder i samhället. 

För mig är veganismen en självklar förlängning av feminismen då ickemänskliga djur utnyttjas för sina reproduktiva organ för att människor ska kunna njuta av ägg och mjölk, mjölk tilltänkt den lilla kalven.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar