Hoppa till innehåll

Jämställdhet i Läkarkåren?

Sverige är världens mest jämställda land sägs det. Trots det tjänar kvinnliga läkare mindre än sina manliga kollegor inom samtliga positioner, de är mer sjuka och kåren är till viss del segregerad inom olika specialiteter. KLF arbetar för en jämställd arbetsmarknad för läkare, med lika lön och lika villkor.

Manliga läkare tjänar fortfarande mer

2019 tjänade kvinnliga läkare i genomsnitt 3794 kronor mindre är männen, för läkare med specialistkompetens var den genomsnittliga löneskillnaden 2774 kronor. Lönestatistiken uppdateras löpande i Karolina-tidning!


Lathund om jämställdhet

På tal om kvinnor och män


Utan tystandsplikt, läkarnas #metoo upprop 2017


Läkarstudenter särbehandlas på grund av kön under praktiktiden

I Läkartidningen nr 6, 2013 kan man läsa att ”Nästan var femte läkarstudent anser sig ha blivit särbehandlad på grund av kön under sin praktik. Det framkommer av en e-postenkätundersökning som Medicine studerandes förbund (MSF) gjort bland läkarstudenter på praktik i hela landet. Av de 729 tillfrågade svarade emellertid endast cirka hälften på enkäten. Den förkrossande majoriteten av dem som upplevt sig särbehandlade på grund av kön är kvinnor.”


Jämställt i vården?

Läs läkarstudenten Sara Leis artikel i Läkartidningen nr 34 2012.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Jämställdhet i Läkarkåren?