Hoppa till innehåll

KLFs målsättning

KLFs målsättning är att ur ett genusperspektiv:

 • Granska kvinnliga läkares verklighet avseende yrkesliv, arbetsmiljö,  forskning och utbildning.
 • Analysera och sprida statistik avseende lön (särskilt livslön) och karriärgång.
 • Fokusera på lönenivåer, status och ackumulerade fördelar/nackdelar.
 • Beskriva och tydliggöra strukturer med utgångspunkten att svensk lag ska följas.
 • Synliggöra, beskriva och diskutera könssegregation och status mellan olika specialiteter.

KLF ska arbeta med:

 • Att stärka KLFs genomslagskraft genom nyrekrytering.
 • Att skapa kreativa nätverk.
 • Att poängtera samhörighet och dialog med lokalföreningar och nätverk.
 • Att skapa allianser med andra kvinnoföreningar.
 • Att samarbeta med Läkarförbundet.

KLFs strategi är:

 • Att aktivt bevaka kvinnliga läkares intressen och att agera i viktiga frågor.
 • Att deltaga i den offentliga debatten.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare