Hoppa till innehåll

Boktips

Maria Sveland ”Hatet: En bok om antifeminism”. En berättelse om ett Sverige i förändring där ett nytt debattklimat sakta har vuxit fram, och där det är alltmer legitimt att avsky feminismen och dess företrädare.

Nina Björk ”Under det rosa täcket”. En modern feministisk klassiker!

Sara Dahlin och Johanna Lauri ”Det löser sig jämt”. Om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen.

Marina Thorborg ”Kvinnor i Kina: Pirater, järnflickor och finanslejon”. En innehållsrik, välformulerad bok om den kinesiska kvinnans historia. Om patriarkala, hierarkiska system som bygger på konfucianismen. Hur kommunismen påverkat och om dagens villkor för kvinnor i samhället/arbetslivet.

Karin Alfredsson ”Den sjätte gudinnan”. Den fjärde boken om gynekologen Ellen Elgh. I denna bok reser hon till Indien på FN-uppdrag. Där träffar hon bland annat Kali som är 17år, hemlös och nybliven mamma samt Amrita som har svåra brännskador efter hennes man kastat ett brinnande spritkök på henne.

Kajsa Ekis Ekman ”Varat och varan”. En analys av prostitution och av surrogatmödraskap. Upprörande, provocerande och nytänkande om hur handeln av kvinnors kroppar rättfärdigas av inte bara köparna utan även av flera politiska och akademiska debattörer i media och i vetenskapliga publikationer.

Simone de Beauvoir ”Det andra könet”. Simone de Beauvoirs sakliga, tankeväckande och roliga uppgörelse med manssamhällets alla myter om kvinnan utkom 1949. Idag har hennes bok om kampen för kvinnlig frigörelse och likaberättigande blivit en efterfrågad klassiker, en ständig inspirationskälla för den moderna feminismen och för alla som reflekterar över frågor om kön och könsskillnader.

Gabriel Weston ”Mellan liv och död. En kirurgs berättelse.” – Den brittiska författarinnan berättar på ett personligt och utlämnande sätt om hur det är att arbeta som kvinnlig kirurg på ett mansdominerat, hierarkiskt och hektiskt sjukhus i London. Mellan de detaljerade operationsberättelserna och intima patientmötena vågar hon möta många tabubelagda ämnen så som döden, sexualitet och skamkänslor.

Ann-Sofie Ohlander och Ull-Britt Strömberg ”Tusen svenska kvinnoår. Svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid.” – En överblick över den så ofta åsidosatta kvinnohistorien från runstenarnas tid till idag.

Gerd Lindgren ”Klass, kön och kirurgi” – om relationer, med särskild fokus på genus, bland vårdpersonal i organisationsförändringarnas spår. Särskild studie av vårdpersonal på kirurgklinik men också späckad med grundläggande forskningsbaserad fakta om genus och jämställdhet.

Maria Sveland ”Bitterfittan” – ”Dokumentärroman” som handlar om huvudpersonen Sara som känner sig lurad på myterna om kärleken och moderskapet. Vad hände med drömmen om en jämställd kärleksrelation och ett jämställt föräldraskap? Boken är mycket tänkvärd och Sara ser trots sin ”bitterfittighet” med en stor portion humor på sitt liv.

Sara Granér ”Med vänlig hälsning” – Uppföljare till Bara lite AIDS som kom 2008. Samhällssatiriska skämtteckningar där inget ämne är heligt.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare