Hoppa till innehåll

Lämna Läkarförbundet

Vill du begära utträde ur Läkarförbundet? Läs först igenom det här så att du vet vad du väljer bort.

Sex månaders karenstid för individuellt stöd

Om du avslutar ditt medlemskap förlorar du tillgången till vår individuella förhandlingshjälp om löne- och anställningsvillkor med mera, liksom till vår juridiska rådgivning om anmälningsärenden, arbetsrätt och sjukvårdspolitik. Om du efter utträdet behöver hjälp och blir medlem igen råder sex månaders karenstid innan du på nytt kan få individuellt fackligt stöd.

Din medlemsförsäkring upphör

Din eventuella medlemsförsäkring i Folksam upphör, och du går miste om de förmånliga villkor och priser du fick genom medlemskapet. Kontakta Folksam för mer information om vad som gäller för dig.

Din gratisprenumeration upphör

I och med ditt utträde avslutas prenumerationen på Läkartidningen. Kontakta Läkartidningen om du vill fortsätta prenumerera.

Medlemskap i specialitets- och intresseförening

Om du även är medlem i en specialitets- eller intresseförening gör vi inget utträde ur den utan låter ditt medlemskap stå kvar där. Hör av dig till aktuell förening om du vill avsluta medlemskapet där.

Kontakta medlemsadministrationen om du har frågor om utträde.

Du är välkommen att bli medlem igen om du ångrar dig.

Vill du istället?

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare