Hoppa till innehåll

Varaktigt icke yrkesverksam

Varaktigt icke yrkesverksam har lägre medlemsavgift men saknar den fackliga och juridiska servicen som yrkesverksamma medlemmar har. Många läkare fortsätter att arbeta efter 65 år och behöver ha kvar den fackliga servicen. Därför är åldersgränsen flexibel – det är verksamheten som avgör.

Som varaktigt icke yrkesverksam (tidigare pensionärsmedlemskap) betalar du 77 kr per månad (2022 års avgift) för medlemskapet i Läkarförbundet. (Kostnaden för delföreningar varierar.) Avgiften delas upp och betalas månadsvis.

Logga in på Min sida och genomför bytet från yrkesverksam medlem till varaktigt icke yrkesverksam (pensionär) eller kontakta medlem@slf.se. Förändringarna träder i kraft kommande månadsskifte.

Vad ingår i medlemskapet för varaktigt icke yrkesverksam?

 • Personlig rådgivning och biträde i pensionsfrågor. Stöd och individuell rådgivning om händelser som inträffat när du var yrkesverksam medlem.
 • Om du har försäkring via Folksam så kvarstår dessa. Kontakta Folksam för att få reda på hur försäkringarna förändras i förhållande till pensionen
 • Möjlighet att påverka Läkarförbundets arbete.
 • Läkartidningen
 • Rabatt på Läkartidningens symposier. Är du även medlem i intresseföreningen Seniora Läkare får du ytterligare rabatt och betalar endast 300 kronor plus moms.
 • Erbjudanden på bland annat fritidsboende, litteratur och kultur.

Vad ingår inte?

 • Juridiskt biträde i ansvarsärenden och stöd som berör yrkesverksamma läkare.

Frivilligt medlemskap i delföreningarna

 • Som varaktigt icke yrkesverksam väljer du själv om du vill vara medlem i Läkarförbundets lokal- och yrkesföreningar.
 • Seniora Läkare är en intresseförening inom Läkarförbundet speciellt för denna medlemskategori.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar