Hoppa till innehåll

Varaktigt icke yrkesverksam

Varaktigt icke yrkesverksam har lägre medlemsavgift men saknar den fackliga och juridiska servicen som yrkesverksamma medlemmar har. Många läkare fortsätter att arbeta efter 65 år och behöver ha kvar den fackliga servicen. Därför är åldersgränsen flexibel – det är verksamheten som avgör.

Som varaktigt icke yrkesverksam (tidigare pensionärsmedlemskap) betalar du 80 kr/mån för medlemskapet i Läkarförbundet.

Logga in på Min sida och genomför byte från yrkesverksam medlem till varaktigt icke yrkesverksam (pensionär) eller kontakta medlem@slf.se. Förändringarna träder i kraft kommande månadsskifte.

Läkarförbundet aviserar din medlemsavgift månatligen. Undvik pappersfaktura genom att registrera e-faktura eller autogiro  (pappersfaktura medför en avgift på 30 kr).

Vad ingår i medlemskapet för varaktigt icke yrkesverksam?

 • Personlig rådgivning och biträde i pensionsfrågor. Stöd och individuell rådgivning om händelser som inträffat när du var yrkesverksam medlem.
 • Om du har försäkring via Folksam så kvarstår dessa. Kontakta Folksam för att få reda på hur försäkringarna förändras i förhållande till pensionen
 • Möjlighet att påverka Läkarförbundets arbete.
 • Läkartidningen
 • Rabatt på Läkartidningens symposier. Är du även medlem i intresseföreningen Seniora Läkare får du ytterligare rabatt och betalar endast 300 kronor plus moms.
 • Erbjudanden på bland annat fritidsboende, litteratur och kultur.

Vad ingår inte?

 • Juridiskt biträde i ansvarsärenden och stöd som berör yrkesverksamma läkare.

Frivilligt medlemskap i delföreningarna

 • Som varaktigt icke yrkesverksam väljer du själv om du vill vara medlem i Läkarförbundets lokal- och yrkesföreningar. Avgift för medlemskap i delföreningarna varierar.
 • Seniora Läkare är en intresseförening inom Läkarförbundet speciellt för denna medlemskategori.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare